Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Producenci trzody chcą się rozwijać

Autor:

Dodano:

Taki wniosek można wysnuć po wczorajszej konferencji organizowanej przez redakcję "Farmera": Nowoczesna Produkcja – Świnie, która odbyła się w Licheniu Starym. Przybyło na nią blisko stu producentów trzody, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych aspektów produkcji świń.

Za nami druga już edycja konferencji „Nowoczesna Produkcja – Świnie”. Podobnie jak przed rokiem spotkanie odbyło się w Licheniu Starym, nieopodal Konina. Na spotkanie przybyło blisko stu rolników – producentów trzody z różnych stron kraju. Na spotkaniu mogli oni nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych aspektów produkcji trzody, ale także wziąć udział w debacie z ekspertami.

To właśnie debata, podczas której nie zabrakło trudnych pytań, była najbardziej emocjonującą częścią spotkania. Udział w niej wzięli: Joanna Łątkowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Piotr Kołodziejczyk z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, Włodzimierz Skorupski – Główny Lekarz Weterynarii, dr Janusz Wojtczak z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego „UPEMI”, Robert Chmiel z Zakładów Mięsnych „Sokołów” i dr Stanisław Niemyjski, prezes Choice Genetics Polska.

Największe emocję wzbudziły oczywiście tematy związane z występowaniem ASF na terenie Polski oraz problemem zbyt dużej populacji dzików na terenie kraju. Nie zabrakło także innych tematów: szeroko omówiono kwestię wsparcia dla producentów trzody, problem choroby Aujeszkiego, wysoki import prosiąt, czy poszukiwanie nowych rynków zbytu dla krajowej wieprzowiny.

Po zakończeniu debaty nadszedł czas na wykłady poświęcone różnym aspektom produkcji trzody. O aktualnej sytuacji na rynku oraz prognozach na najbliższe miesiące mówił w swojej prelekcji ekspert ds. analiz Banku BGŻ BNP Paribas Mariusz Dziwulski. Po jego wystąpieniu głos zabrał Adam Rogala z firmy Polnet, który w swoim wystąpieniu przedstawił korzyści wynikające z zastosowania płynnego żywienia trzody chlewnej. Jacek Dąbrowski z firmy New Holland przedstawił natomiast ofertę ciągników rolniczych skierowaną dla producentów świń.

W dalszej części spotkania głos zabrał dr Mirosław Wantuła, zootechnik zarządzający dużą fermą loch. Podczas swojego wystąpienia dr Wantuła omówił główne przyczyny podwyższonej śmiertelności prosiąt, a także wskazał praktyczne rozwiązania pozwalające zmniejszyć odsetek upadków wśród osesków. Robert Chmiel z ZM Sokołów przedstawił natomiast korzyści wynikające z uczestnictwa producentów trzody w programie współpracy z firmą.

Bardzo ciekawą prelekcję wygłosił również dr Marian Kamyczek z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach. W swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia związane między innymi z doborem odpowiedniej skali produkcji czy systemu tuczu.

Podczas spotkania nie zabrakło również zagadnień związanych ze zdrowiem zwierząt. Dr Paweł Wróbel, specjalista chorób świń, omówił w swojej prezentacji najważniejsze zagadnienia związane z bioasekuracją fermy trzody chlewnej, a Paweł Kwarciany z firmy Alltech omówił zagrożenia związane z występowaniem mikotoksyn w paszy.

Uzupełnieniem spotkania było wystąpienie Jarosława Sauchy z banku BGŻ BNP Paribas, poświęcone finansowaniu inwestycji w gospodarstwie rolnym.

 

 

×