Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Projekt zmian w dopłatach trochę poselski, trochę rządowy…

Autor:

Dodano:

Projekt zmian w dopłatach bezpośrednich, dotyczący wsparcia do produkcji od 2017 roku, trafi do Sejmu jako projekt poselski.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o przygotowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Więcej: Szykują się zmiany w dopłatach

Projekt zmian dotyczących wsparcia bezpośredniego został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa, ale nie trafił do Biuletynu Informacji Publicznej, w którym zamieszczane są wszystkie projekty ustaw i uchwał, przygotowywane przez resort.

Zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, dlaczego.

Jak wyjaśniono, powodem jest konieczność szybkiego przygotowania projektu w celu przesłania go do notyfikacji w Unii Europejskiej.  Projekt trafi więc do Sejmu jako projekt poselski. Ministerstwo wyjaśniło:

„Planowane zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego, które mają mieć zastosowanie od 2017 r., odnoszą się wyłącznie do wsparcia związanego z produkcją. Możliwość wprowadzenia zmian w tym zakresie przewiduje art. 53 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 1307/2013, do dnia 1 sierpnia 2016 r. państwa członkowskie mogą dokonać przeglądu swoich decyzji dotyczących wsparcia związanego z produkcją oraz zadecydować, ze skutkiem od 2017 r., o zmianie warunków przyznawania tego wsparcia. Istota planowanych zmian, która została przedstawiona Pani Redaktor we wcześniejszym mailu dotyczy warunków przyznawania płatności w sektorze buraków cukrowych, roślin wysokobiałkowych, lnu oraz owiec.

Ze względu na wynikający z przepisów unijnych, krótki termin powiadomienia Komisji Europejskiej o wprowadzanych zmianach, który uniemożliwia procedowanie projektu ustawy zgodnie ze ścieżką postępowania i z uwzględnieniem terminów określonych dla dokumentów rządowych w Regulaminie pracy Rady Ministrów, planuje się wniesienie pod obrady Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W związku z powyższym przekazany do organizacji społecznych, z prośbą o zaopiniowanie, projekt ustawy nie podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Czy termin procedowania zmian był rzeczywiście krótki? O możliwości wprowadzenia od 2017 roku zmian we wsparciu do produkcji jest wiadomo od początku przyjęcia zmienionej WPR, a więc od ponad dwóch lat.

 

×