Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IUNG PIB w Puławach: Zasięg suszy coraz większy

Autor:

Dodano:

IUNG PIB w Puławach opublikował drugi raport dotyczący występowania suszy rolniczej na terenie naszego kraju. Obejmuje on okres od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 roku. Według tego raportu zagrożenie suszą występuje w 472 gminach (19,05 proc. gmin Polski), na powierzchni 4,17 proc. gruntów ornych skupionych w 10 województwach. Tegoroczny deficyt wody szczególnie odczuwalny jest w uprawach zbóż jarych.

W drugim raporcie ponownie IUNG BIP w Puławach stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

Jak czytamy w drugim raporcie, w obecnym okresie sześciodekadowym susza pogłębiła się, obejmując coraz większe obszary. Obecnie została ona stwierdzona w 10 województwach (pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, dolnośląskim, podlaskim oraz opolskim).

Susza dotyczy także coraz większej liczby upraw. Obecnie notowana jest w zbożach ozimych, zbożach jarych, krzewach owocowych oraz w truskawkach. Występuje na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty oraz na glebach II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Podobnie jak w poprzednim okresie sześciodekadowym, największa susza występuje wśród upraw zbóż jarych. Odnotowano ją w dziesięciu województwach Polski, w 472 gminach. Względem poprzedniego okresu sześciodekadowego nastąpił wzrost zagrożenia suszą aż o 396 gmin. Susza została także stwierdzona wśród upraw zbóż ozimych, odnotowano ją w ośmiu województwach Polski, w 279 gminach.

Jak czytamy w dalszej części raportu, w obecnym okresie raportowania najniższe wartości KBW występowały we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w zachodniej części Niziny Mazowieckiej, na Kaszubach, na Żuławach Wiślanych, na Ziemi Lubuskiej, na Nizinie Szczecińskiej oraz na Równinie Wałeckiej, ale tym razem były to wartości o ok. 30 mm niższe względem poprzedniego okresu i wynosiły od -150 do -179 mm. W dalszym ciągu niskie wartości KBW występowały również w południowych, wschodnich i zachodnich regionach Pojezierza Pomorskiego, w północnych rejonach Pojezierza Wielkopolskiego oraz na Mazowszu od -120 do -149 mm. Najwyższe wartości KBW (zbliżone do zera), tak jak w poprzednim okresie sześciodekadowym, odnotowano na znacznych terenach Polski południowej.

W kwietniu najniższe opady poniżej 20 mm wystąpiły na Wysoczyźnie Płońskiej, na Równinie Kutnowskiej i Gorzowskiej, na Pojezierzu Krajeńskim oraz na Żuławach Wiślanych. W maju najmniej opadów odnotowano na Ziemi Lubuskiej nawet poniżej 20 mm. Niskie opady wystąpiły także w wielu rejonach kraju: na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej na Kujawach, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Wyżynie Małopolskiej, Śląskiej, na Polesiu, Kaszubach, na Pojezierzu Zachodnio i Południowosuwalskim oraz w Kotlinie Sandomierskiej od 20 do 40 mm. Sytuacja nie poprawiła się także po pierwszej dekadzie czerwca. Szczególnie niskie poniżej 5 mm wystąpiły na znacznych obszarach w północno-zachodnich terenach Polski oraz na Lubelszczyźnie. Na bardzo dużym obszarze notowano niskie opady wynoszące od 5 do 15 mm.

×