Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa i Cogeca o znaczeniu pszczół

Autor:

Dodano:

Copa i Cogeca, w czasie wydarzenia zorganizowanego w ramach Tygodnia Pszczół i Owadów Zapylających, podkreślają znaczenie pszczół, jako owadów zapylających, które zapewniają dobrej, jakości pożywienie oraz bezpieczeństwo żywnościowe.

Przemawiając na wydarzeniu „Pszczoły w trosce o Europejczyków. Europejczycy w trosce o pszczoły”, sekretarz generalny Copa i Cogeca stwierdził, że obie organizacje reprezentują interesy 23 milionów rolników i 22 tysięcy spółdzielni. Kluczowym zadaniem ich jest dbanie o to, aby europejskie rolnictwo miało zrównoważony charakter, było innowacyjne i konkurencyjne, zapewniało bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom mieszkańców naszego kontynentu. Jesteśmy zależni od owadów zapylających, dzięki którym możemy zbierać plony. Roślin miododajnych zaś musi być wystarczająco dużo, aby pszczelarze mogli wyżywić swoje kolonie. Uprawy są jednym z kluczowych czynników pozwalających na zapewnienie pokarmu owadom zapylającym. Jednocześnie, duża część produkcji żywności zależy od zapylania, które pomaga zachować wydajność i różnorodność upraw oraz zagwarantować jakość produkcji. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane. Ponadto pszczoły i owady zapylające odgrywają znaczącą rolę w zachowaniu bioróżnorodności.

UE jest drugim największym na świecie producentem miodu, i choć w ciągu 10 ostatnich lat liczba uli zwiększyła się o ponad 30 proc., to produkcja pozostała na tym samym poziomie. W ostatnim czasie jednak coraz większe zainteresowanie wzbudza kwestia śmiertelności pszczół. Im lepiej udaje nam się poznać to zjawisko, tym bardziej uświadamiamy sobie jego złożoność i to, że wpływa na nie wiele czynników. Pasożyty, wirusy, choroby, zmienne warunki pogodowe oraz zmiany klimatu - oto kilka z nich. W związku z powyższym europejscy rolnicy zgadzają się z ogromnym znaczeniem, jakie ma stworzenie w Europie zrównoważonych warunków, aby chronić pszczoły i owady zapylające. Co oznacza także korzyści dla europejskiego rolnictwa.

Rolnicy podjęli już wysiłki, aby stworzyć i wdrożyć wiele dobrych praktyk, które teraz funkcjonują na terenie całej UE. Te praktyki obejmują następujące działania:

· dobrowolne inicjatywy prowadzące do zwiększenia zasobów pożywienia dla pszczół,

· zagwarantowanie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin,

· działania rolno-środowiskowe w ramach WPR, które będą chronić bioróżnorodność oraz siedliska pszczół,

· inicjatywy łańcucha wartości, które będą zawierać także dobre praktyki,

· inicjatywy konsumenckie,

· inicjatywy na rzecz zwiększenia liczby posiadanych uli.

Copa i Cogeca są przekonane, że dialog i współpraca między rolnikami i pszczelarzami są warunkami koniecznymi, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. W interesie nas wszystkich jest, by rolnicy nadal stosowali dobre praktyki, które są przyjazne owadom zapylającym, a jednocześnie rentowne z ekonomicznego punktu widzenia. Natomiast pszczelarze powinni prowadzić rozmowy, które pozwolą stworzyć rozwiązania dopasowane do lokalnych warunków i korzystne dla wszystkich stron.

×