Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Plantacjom grochu nadal zagraża pachówka strąkóweczka

Autor:

Dodano:

PIORiN ostrzega przed pachówką strąkóweczką. To ważny szkodnik grochu. Gąsienice tego szkodnika wgryzają się do rozwijających się strąków, uszkadzając nasiona i zanieczyszczając strąk odchodami i przędzą.

Zwalczanie pachówki strąkóweczki bywa trudne. Lot motyli zazwyczaj rozciągnięty jest w czasie, a więc okres składania jaj jak i wylęgu gąsienic również bywa długi. Optymalny termin wykonania zabiegu zwalczania szkodnika opierać można o wcześniej wyłożone pułapki feromonowe, dzięki którym można ustalić początek, a następnie szczyt nalotu motyli lub posiłkując się komunikatami opublikowanymi przez jednostki zajmujące się monitoringiem tego szkodnika. Ostrzeżenie o tym szkodniku między innymi opublikował 3 dni temu PIORiN.

Pachówka strąkóweczka to niewielki motyl należący do rodziny zwójkowatych. Motyle wylatują na przełomie maja i czerwca. Samice składają jaja na liściach, łodygach i młodych strąkach. Jedna samica może złożyć do 180 jaj. Wylęgłe gąsienice wgryzają się do strąków, wygryzając znajdujące się w nich nasiona i zanieczyszczając je dodatkowo odchodami i oprzędem.

Zabieg w tym przypadku powinien zostać wykonany w momencie masowego wylęgu larw przed wgryzieniem się ich do strąków, to jest 3-4 tygodnie od zanotowania początku wylotu motyli. Dla grochu uprawianego na suche ziarno sygnałem do oprysku (progiem szkodliwości) jest 1 złoże jaj na 10 roślin. W razie potrzeby zabieg należy powtórzyć po około 10 dniach. Zabiegi insektycydowe wykonane przeciwko strąkowcowi oraz mszycom (zazwyczaj wykonuje się je wcześniej) mogły, choć nie musiały, ograniczyć rozwój tego szkodnika.

Do zwalczania pachówki strąkóweczki zarejestrowany jest obecnie jeden preparat: Tekapo 025 EC (beta-cyflutryna) w dawce: 0,2-0,4 l/ha. Aplikuje się go od końca fazy kwitnienia grochu do końca fazy, gdy strąki osiągają typową długość, a nasiona są całkowicie uformowane. Należy zwrócić uwagę, że rejestracja ta ma zezwolenia jedynie na stosowanie w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

 

×