Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Producenci mleka i eurodeputowani dążą o ograniczenia nadprodukcji surowca

Autor:

Dodano:

Opinie są zgodne, że działania Komisji Europejskiej do tej pory były nieskuteczne, w rozwiązanie problemu musi bardziej zaangażować się Parlament Europejski.

Na spotkaniu producentów mleka z eurodeputowanymi w Parlamencie Europejskim, stwierdzono, że obecna polityka Unii Europejskiej jest bezcelowa. Bez narzędzi, które pozwolą ograniczyć wielkości produkcji mleka w sytuacjach kryzysowych, polityka ta będzie nadal szkodzić nie tylko producentom mleka, ale również sektorom na pozostałych szczeblach.

Wszyscy obecni na spotkaniu zgodzili się, że znaleźć rozwiązanie w celu zmniejszenia szkodliwej nadprodukcji dla całej UE. Adam Siekierski, przewodniczący Komisji Parlamentu Europejskiego ds. rolnictwa, oświadczył, że, Unia Europejska powinna zapewnić niezbędne środki finansowe do redukcji ilości mleka.

Przewodniczący Europejskiej Rady Mleka (EMB), Romuald Schaber podkreślał odpowiedzialność Komisji Europejskiej w tym zakresie.

- Komisja musi wykazać wolę i zapewnić fundusze, aby umożliwić wprowadzenie dobrowolnych cięć w produkcji w całej UE. Ci, którzy produkują mniej powinien otrzymać premię – uważa Schaber.

Na spotkaniu podkreślono również rolę Parlamentu Europejskiego, jako instytucji reprezentującej obywateli Europy. Zwłaszcza w ostatnich miesiącach, wielu posłów uznały powagę sytuacji w sektorze mleczarskim i domagają się instrumentów umożliwiających ograniczenie wolumenu mleka.

×