Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IUNG PIB Puławy: Zasięg suszy nieco mniejszy

Autor:

Dodano:

IUNG PIB w Puławach, opublikował trzeci w tym sezonie raport dotyczący występowania suszy rolniczej. W trzecim okresie raportowania (21.IV - 20.VI), Instytut stwierdził suszę w 8 województwach. Nie dotyczy już ona upraw truskawek, w tym okresie natomiast zanotowano ją w uprawach roślin strączkowych.

W trzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2016 roku, IUNG PIB w Puławach nadal potwierdza wystąpienie suszy rolniczej na znacznym obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski nadal ujemne. Jak widać na mapkach zamieszczonych powyżej i jak podaje Instytut poprawiła się sytuacja w niedoborze wody w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, w północno-zachodniej części woj. wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Natomiast znacznie wzrósł deficyt wody w południowo-wschodniej części woj. wielkopolskiego oraz mazowieckiego a także w południowej części woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.

W obecnym okresie sześciodekadowym susza została przez Instytut stwierdzona na mniejszym obszarze, gdyż dotyczy tym razem 8 województw (kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego). Zagrożenie suszą występuje w 248 gminach (10 proc. gmin Polski).

Susza notowana jest wśród czterech upraw: zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych. W zależności od regionu występuje na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, oraz na glebach II kategorii (gleby lekkie), grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Jak czytamy dalej w raporcie największa susza dotyczy upraw zbóż jarych, odnotowano ją we wszystkich wyżej wymienionych ośmiu województwach Polski, i została stwierdzona w 248 gminach (względem ostatniego okresu nastąpiło zmniejszenie zagrożenia suszą o 224 gmin).

Susza występuje także w zbożach ozimych, w tym okresie sześciodekadowym odnotowano ją w pięciu województwach Polski w 104 gminach (o 175 gmin mniej niż poprzednim okresie sześciodekadowym), dotyczy to 4,20 proc. gmin kraju.

W tym okresie raportowania suszę stwierdzono także w uprawach roślin strączkowych, odnotowano ją w czterech województwach w 64 gminach Polski (2,58 proc. gmin kraju).

Zdaniem Instytutu najniższe wartości KBW występowały nadal we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w zachodniej części Niziny Mazowieckiej, na Kaszubach, na Żuławach Wiślanych, na Ziemi Lubuskiej oraz na Równinie Wałeckiej wynosiły od -150 do -169 mm. W dalszym ciągu niskie wartości KBW występowały na Mazowszu od -120 do -149 mm. Średnia wartość KBW obecnego sześciodekadowego okresu w porównaniu do poprzedniego okresu nie uległa zmianie, ale należy zaznaczyć, że wartości te w południowo-wschodniej Polsce uległy znacznemu zmniejszeniu nawet o 40 mm, gdy w północnych rejonach kraju odnotowano ich wzrost o 40 mm.

 

×