Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Żywienie multifazowe to lepsze wyniki tuczu

Autor:

Dodano:

Komputerowo sterowane systemy żywienia paszą suchą to nowoczesna technologia umożliwiająca żywienie tuczników, idealnie dostosowana do ich bieżących potrzeb. Taka optymalizacja bezpośrednio przekłada się na wyniki produkcji.

W tradycyjnej produkcji żywca wieprzowego okres tuczu dzieli się zazwyczaj na 2 lub 3 fazy. W poszczególnych etapach zwierzęta otrzymują mieszankę paszową o składzie uwzględniającym w przybliżeniu ich potrzeby pokarmowe. Wraz ze wzrostem zwierząt zmieniają się bowiem: optymalny stosunek białka do energii, zawartość składników mineralnych czy bilans aminokwasów w paszy. Ideałem jest więc stosowanie możliwie jak największej ilości faz żywienia. W praktyce jednak jest to bardzo pracochłonne i trudne w organizacji, stąd też rzadko kiedy spotkać można odstępstwa od wymienionych wyżej sposobów żywienia.

Dotychczas wielofazowe żywienie świń możliwe było jedynie w systemach płynnego żywienia. Instalacje te w całości sterowane są przez komputer, a mieszanka skarmiana jest na bieżąco, przez co możliwa jest nawet codzienna zmiana parametrów paszy w celu idealnego dopasowania jej składu do potrzeb zwierząt.

Systemy płynnego żywienia wciąż są jednak w naszym kraju rzadkością, a rozwój tej technologii ogranicza dostęp do tanich produktów ubocznych pochodzących z przetwórstwa spożywczego.

W regionach, gdzie dostęp do takich pasz jest trudny lub ich ceny są wygórowane, montaż systemu płynnego żywienia mija się z celem. Niski koszt płynnego żywienia opiera się bowiem głównie na możliwości skarmiania tanich pasz ubocznych.

Jak to działa?

Nowością na naszym rynku są natomiast instalacje suchego żywienia sterowane komputerowo.

Idea działania tego systemu jest nieco podobna jak instalacji płynnego żywienia, z tą różnicą, że zamiast paszy w postaci papki, zwierzęta dostają suchą mieszankę treściwą. Istnieje jednak wiele analogii pomiędzy oboma systemami. W jednym i drugim systemie nad całością pracy instalacji czuwa komputer. Ma on za zadanie nie tylko monitorowanie pracy poszczególnych podzespołów, ale również decyduje o składzie przygotowanej paszy. Co istotne system działa w oparciu nie o normy żywienia na poszczególne okresy cyklu produkcyjnego, ale o krzywą żywienia, która w praktyce pozwala na minimalne zmiany składu i wartości paszy nawet z dnia na dzień. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne pokrycie potrzeb pokarmowych zwierząt.

Na tym jednak analogie z instalacją płynnego żywienia się nie kończą. Również w tym systemie występuje mieszalnik, do którego pobierane są odważone ilości komponentów paszowych z zewnętrznych silosów. Mieszalnik ten różni się jednak znacząco od mikserów stosowanych w systemach żywienia na mokro. Tam królują ogromne urządzenia o pojemności kilku tysięcy litrów. W omawianych instalacjach mieszalniki są znacznie mniejsze - mają zazwyczaj pojemność kilkudziesięciu litrów.

Wygląda to może niepozornie, jednak takie urządzenie jest w stanie w ciągu godziny przygotować nawet tonę paszy, co pozwala na zaopatrzenie dużej tuczarni, a przy tym mała objętość zbiornika umożliwia nawet przygotowanie mieszanek o różnym składzie na każdą komorę.

Po wymieszaniu gotowe pożywienie przy udziale paszociągu zostaje rozprowadzone po obiekcie. Komputer, otwierając odpowiedni zawór, umożliwia zasyp automatu paszowego w wybranej komorze.

Zalety żywienia wielofazowego

Żywienie multifazowe pozwala na idealne dopasowanie parametrów paszy do aktualnych potrzeb tuczników. Niesie to ze sobą wiele zalet: lepsze wykorzystanie paszy, wyższe dzienne przyrosty, a przy tym ograniczoną emisję amoniaku, siarkowodoru czy metanu do otoczenia.

Powstawanie szkodliwych gazów wynika bowiem głównie z niedopasowania składu paszy do potrzeb zwierząt.

Omawiany system żywienia zapewnia jeszcze jedną korzyść - umożliwia wcześniejsze zastosowanie tańszych składników paszowych. Przykładowo: jeżeli dla tuczników o wadze powyżej 70 kg dopuszczalny jest udział 15 proc. śruty rzepakowej w paszy przy mniejszej masie można stopniowo zwiększać zawartość tego komponentu. W przypadku obiektów na kilka tysięcy tuczników może to przynieść ze sobą znaczące oszczędności.

Komputer na bieżąco monitoruje także pobranie mieszanki. To kolejna korzyść - w ten sposób łatwo można bowiem kontrolować kondycję stada. Jeżeli w pewnym momencie zaobserwujemy, że ilość paszy pobranej przez zwierzęta spadła, w porę możemy podjąć działania weterynaryjne.

Nie zapominajmy też o jeszcze jednej zalecie omawianego systemu. Obsługa systemu opiera się w zasadzie na kontroli pracy podzespołów instalacji przy udziale komputera. Pozwala to na znaczącą redukcję nakładów pracy.

System sterowanego komputerowo żywienia paszą sypką niesie ze sobą wiele korzyści wymienionych w tekście.

Niestety, instalacja taka jest dość kosztowna i raczej nie sprawdzi się w małych gospodarstwach. Za to na dużych fermach z pewnością jej działanie przyniesie poprawę wyników i zmniejszenie kosztów żywienia.

×