Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Podaj cynk kukurydzy

Autor:

Dodano:

Spośród wszystkich mikroelementów w uprawie kukurydzy najważniejszy jest cynk. Składnik ten najintensywniej pobierany jest w fazie 6 – 8 liści. W związku z tym należy przystąpić do nawożenia cynkiem.

Cynk wpływa na aktywność wielu enzymów np. anhydrazy węglanowej, uczestniczy w regulacji metabolizmu cukrowców i syntezie białek oraz w transkrypcji genów. Co najważniejsze zwiększa wydajność fotosyntezy. Rośliny dobrze odżywione tym mikroelementem lepiej wykorzystują azot. Plonotwórcza rola cynku w uprawie kukurydzy jest następstwem lepszego zaopatrzenia roślin w azot, przez co zwiększa się długość kolb i liczba ziarniaków w kolbie. W stanowiskach przenawożonych azotem efektywność nawożenia tym składnikiem jest mniejsza. Niedobór cynku ujawnia się w postaci jasnozielonych przebarwień starszych liści. 

Kukurydza należy do grupy roślin o dużych wymaganiach pod względem tego mikroelementu. Średnio pobiera go w ilości 40 – 60 g na każdą tonę ziarna i odpowiednią ilość słomy. 

Najczęściej pierwszą dawkę cynku przeprowadza się w fazie 6 – 8 liści, a kolejną po upływie 10 dni.

Cynk można podać w formie nawozów dolistnych, w których zawarty jest w nich w różnych formach chemicznych schelatyzowane - chelat EDTA, IDHA.

Przykładowe nawozy dolistne:

·        Mikrovit Cynk 112 - stosowany w fazie rozwoju liści – początek rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) (BBCH 17–31) w dawce 0,5 -2 l/ha, rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) – początek rozwoju wiechy (BBCH 31–51) dopóki  wysokość roślin pozwala na zabieg opryskiwaczem w dawce 0,5 – 2l/ha.

·        Adob Zn IDHA -  stosowany w fazie 4 – 5 liści w dawce 1,5 kg/ha, w fazie 6 – 9 liści w dawce 1,5 kg/ha.

·        Mikrochelat Zn -15 stosowany w fazie rozwoju liści w dawce 0,5 – 1 kg/ha, w fazie początku rozwoju źdźbła (wydłużanie pędu) BBCH 17 – 31 w dawce 0,5 – 1kg/ha.

·        Yara Vita Cynk F stosowany w fazie od stadium drugiego liścia do stadium pierwszego kolanka, powtórzyć raz lub dwa razy co 10 – 14 dni.

·        AgraVita Zn Fast stosowany od fazy 4 liści w odstępach 10 – 14 dniowych w dawce 0,5kg/ha.

·        Actipol EDTA Zn – 15 stosowany w fazie 6 – 9 liści, w fazie rozwoju źdźbła  w dawce 1 – 1,5 kg.  

×