Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Stres cieplny przyczyną kwasicy żwacza

Autor:

Dodano:

W wyniku stresu cieplnego zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia kwasicy żwacza.

Choroba metaboliczna, jaką jest kwasica żwacza, może występować u krów w czasie całego roku, dotyczy ona w większym stopniu stad o wysokiej wydajności mleka.

Kwasica kojarzona jest głównie z nadmiarem łatwo fermentujących węglowodanów w dawce pokarmowej, czy też z niewłaściwą strukturą paszy. Innym czynnikiem potęgującym występowanie tego schorzenia jest stres cieplny.

W czasie upałów dochodzi do wzrostu temperatury ciała zwierzęcia, a co za tym idzie także temperatury treści żwacza i w efekcie do obumierania mikroflory żwacza. Podwyższenie temperatury żwacza o każde pół stopnia powoduje obumarcie ok. 10 – 15 proc. flory żwacza, co w dużym stopniu upośledza proces trawienia.

Stres cieplny znacząco ogranicza u zwierząt pobieranie suchej masy, co dotyczy szczególnie pasz objętościowych, tworzących strukturę dawki. Krowy wykazują wówczas wzmożoną skłonność do sortowania paszy, wyszukując pasze treściwe. Zjawisko to powoduje wzrost udziału pasz treściwych w dawce, czego skutkiem jest zakwaszenie treści żwacza.

Na skutek stresu cieplnego następuje również osłabienie przeżuwania. W konsekwencji ograniczona jest produkcja śliny, która stanowi naturalny bufor treści żwacza, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia kwasicy.

Dlatego należy podejmować wszelkie możliwe kroki, aby ograniczyć występowanie stresu cieplnego, który przekłada się na zdrowotność zwierząt, a w konsekwencji również na rentowność produkcji.

×