Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Konferencja Arysta LifeScience

Autor:

Dodano:

Firma Arysta LifeScience zorganizowała konferencje poświęconą produktom przeznaczonym do zaprawiania nasion.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów wygłoszonych przez dr. Stevena Parkera oraz Stephena Beala z Centrum Badawczego Zapraw Nasiennych w Evesham w Anglii na temat właściwości preparatu Rancona iMIX ME. 

W ofercie firmy znajdują się 4 zaprawy

·      FUNGAZIL  100 Sl (imazalil) - środek grzybobójczy w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi. Stosowany w dawce 15 ml środka/100 kg bulw. Bulwy ziemniaków, na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał sadzeniakowy.

·        VITAVAX 200 FS (karboksyna, tiuram) - środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym i kontaktowym. Przeznaczony do stosowania przy korzystaniu w zaprawiarek przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. W uprawie pszenicy ozimej i jarej, kukurydzy i łubinu - dawka 300 ml/100kg, pszenżyta jarego, owisa – 300 – 350 ml/ 100 kg, groch – dawka 400 ml/100kg.

·        VITAVAX ROYAL FS (karboksyna, tiuram) - środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu systemicznym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna zbóż w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. W uprawie pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym i jarym oraz owsie  należy stosować w dawce 300ml/100kg.

·        RANCONA i-MIX ME (ipkonazol, imazalil) - Środek grzybobójczy w formie mikroemulsji o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. W uprawie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmieniu jarym i ozimym należy stosować w dawce 100ml/100 kg ziarna. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 15% ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.

×