Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wciornastki i mszyce w kukurydzy

Autor:

Dodano:

Wciornastki coraz liczniej atakują kukurydzę. Ich żerowanie prowadzi do strat jakościowych plonu. Wzrasta też liczebność mszyc.

O wzroście liczebności mszyc i wciornastków w kukurydzy informuje IOR. W prawdzie próg szkodliwości mszyc tj. 300 osobników/roślinę nie został jeszcze przekroczony, jednak plantacje trzeba systematycznie kontrolować pod kątem szkodników i w razie konieczności wykonać zabieg zwalczania.

W kukurydzy występuje 21 gatunków wciornastków, a najliczniej atakuje roślinę wciornastek zbożowy (Haplothrips aculeatus) i wciornastek tytoniowiec (Frankliniella tenuicornis). Przyglądać trzeba się plantacjom, będącym w sąsiedztwie innych upraw zbożowych i w pierwszej kolejności zlokalizowanym w pobliżu jęczmienia ozimego. Szkodniki często migrują pomiędzy gatunkami zbóż i kukurydzy, po dojrzeniu zbóż przechodzą na kukurydzę.

Przejaśnienia widoczne na dolnych liściach kukurydzy będą świadczyć o masowym ataku wciornastków, czyli ok. 40-50 osobników na 1 roślinie. Szkodliwość wciornastków polega przede wszystkim na zwiększaniu podatności roślin na choroby fuzaryjne, co oznacza występowanie w ziarnie mykotoksyn.

Wciornastki powodują zatem nie tyle zmniejszenie wielkości plonu, ile straty w jego jakości. Żerowanie przylżeńców będzie wpływać na obniżenie wysokości plonów na plantacjach, gdzie w trakcie wegetacji kukurydzy występował deficyt wody.

Wprawdzie brakuje preparatów do walki z wciornastkami, ale preparaty, które zostaną już za kilka dni zaaplikowane przeciwko omacnicy prosowiance wpłyną na zmniejszenie populacji przylżeńców.

 

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Zabierz głos w temacie: stan kukurydzy

 

×