Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

10 najczęstszych przyczyn kulawizn u krów

Autor:

Dodano:

Schorzenia racic są jednym z najczęstszych powodów brakowania krów ze stada, dlatego warto zwrócić uwagę na czynniki je wywołujące.

1. Błędy żywieniowe – nieprawidłowo bilansowana dawka pokarmowa może być przyczyną występowania kwasicy, której konsekwencją mogą być owrzodzenia podeszwy racicy. Również niedobory mineralno – witaminowe wpływają na pogorszenie stanu racic.

2. Brak korekcji racic lub błędne jej przeprowadzenie. Zaniechanie przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w postaci korekcji racic jest powodem nadmiernego wyrastania rogu racicowego. Zadanie to należy powierzać fachowcom, gdyż nieprofesjonalny korektor może wyrządzić więcej szkody niż pożytku.

3. Nadmierna kondycja – wysoka kondycja oceniana w skali BCS, świadczy o zbyt dużej masie ciała, co stanowi nadmierne obciążenie, szczególnie dla tylnych nóg.

4. Nieprawidłowe podłoże – nierówne i śliskie posadzki mogą być przyczyną urazów. Z kolei zbyt miękkie podłoże (gumowe maty), szczególnie w oborach uwięziowych przy braku korekcji powodują, nadmierne wyrastanie rogu racicowego.

5. Nieprawidłowe stanowiska – zbyt krótkie i źle wyprofilowane stanowiska mogą powodować nieproporcjonalne obciążenia kończyn, czego skutkiem mogą być odgniecenia podeszwy racicy.

6. Źle usytuowany stół paszowy – zbyt wysoko lub zbyt nisko usytuowany stół paszowy jest przyczyną nadmiernych przeciążeń odpowiednio tylnych i przednich nóg.

7. Brak ruchu – ograniczony ruch zwierząt lub jego brak uniemożliwiają naturalnie ścieranie rogu racicowego.

8. Zła higiena w oborze – utrzymująca się dłuższy czas naganna higiena stanowisk, korytarzy paszowych i przepędowych, które są mokre, zanieczyszczone odchodami, mogą prowadzić do nadmiernego rozmiękania rogu racicowego i zwiększają podatność na urazy i gnicie.

9. Zły stan wybiegów – nieutwardzone, zabłocone i zanieczyszczone wybiegi i okólniki mogą być przyczyną urazów i infekcji.

10. Czynniki genetyczne – cechy osobnicze świadczące o zmniejszonej wytrzymałości narządu ruchu i rogu racicowego, powinny być eliminowane przez prawidłowo prowadzoną selekcję krów.

×