Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zapewnij świniom swobodny dostęp do wody

Autor:

Dodano:

Lato jest okresem, w którym wzrasta zapotrzebowanie świń na wodę. Jednak samo wyposażenie kojców w poidła automatyczne nie zapewnia zwierzętom swobodnego dostępu do wody.

W miesiącach letnich zwiększa się ilość pobieranej przez świnie wody. Przyczyną tego stanu rzeczy są wysokie temperatury, jakie latem panują w większości chlewni. Picie chłodnej wody jest jednym z mechanizmów chroniących organizm zwierząt przed przegrzaniem. Świnie dobowo mogą pobrać nawet 40 litrów wody. Wartość ta dotyczy loch w fazie laktacji. Lochy prośne mogą wypić do 20 litrów, a tuczniki do 10 litrów wody na dobę.

Aby zwierzęta mogły swobodnie pobrać dowolną ilość płynów o każdej porze doby, najlepiej jest wyposażyć kojce w poidła automatyczne. Urządzenia te podłączone są do instalacji wodnej budynku, i po uruchomieniu przez zwierzę samoczynnie dozują wodę. Niestety samo wyposażenie budynku w takie urządzenia nie daje gwarancji, że zwierzęta będą mogły pobierać płyny do woli.

Ważne parametry związane z eksploatacją poideł to: wysokość ich montażu, prędkość przepływu wody w poidle oraz liczba zwierząt przypadających na jedno poidło. Wartości te muszą być dopasowane do wieku zwierząt i rodzaju urządzenia.

Wiele zależy od stanu samych poideł. Jeżeli w obiekcie nie prowadzimy regularnego czyszczenia instalacji wodnej, oraz przeglądu poideł, dochodzić może do sytuacji, w której prędkość przepływu wody w poidłach drastycznie spada. Uniemożliwia to zwierzętom pobranie optymalnej ilości wody. Jednocześnie zanieczyszczenia obecne w instalacji wodnej stanowią dogodne siedlisko dla rozwoju patogennej mikroflory. W tej sytuacji woda może stać się źródłem infekcji przewodu pokarmowego u zwierząt.

Również czystość samych poideł jest niezwykle ważna. Zanieczyszczone odchodami lub resztkami paszy urządzenia mogą być nie tylko źródłem zakażenia lecz także zwierzęta mogą unikać picia wody z zanieczyszczonych urządzeń.

 

×