Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Cukier będziemy importować?

Autor: MP

Dodano: 05-07-2016 13:19

Aż o jedną czwartą spadła w pierwszym kwartale 2016 roku wartość polskiego eksportu cukru, rośnie natomiast jego import. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale wynosi już tylko 10 mln € (rok wcześniej było to ponad 45 mln €) i 10 tys. t (rok wcześniej – 110 tys. t).

Wg danych GUS, udział eksportu towarów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku wyniósł 12,8%, czyli był na nieco niższym poziomie niż w pierwszym kwartale 2015 roku (13,0%). Udział artykułów rolno-spożywczych w wartości całego polskiego importu wzrósł natomiast nieco i stanowił 9,6% (w I kw. 2015 r.: 9,3%).

Aż o jedną czwartą spadła w pierwszym kwartale 2016 roku wartość polskiego eksportu cukru, podobnie zresztą jak mleka w proszku. Odnotowano natomiast największy, bo ponad trzykrotny wzrost importu cukru w stosunku do pierwszego kwartału 2015 roku - sprowadzono go na kwotę 23,0 mln EUR.

Natomiast jak podaje FAMMU/FAPA, w okresie styczeń-kwiecień 2016 roku eksport cukru z Polski wyniósł 120,6 tys. ton, a jego wartość 56,7 mln €. Oznacza to spadek r/r o odpowiednio 21,8 i 12,8%. Średnia wartość eksportu wzrosła o 11,6% do 470 €/t, czyli do około 2,04 zł/kg.

W okresie styczeń-kwiecień 2016 roku import cukru do Polski był aż dwuipółkrotnie większy, wynosząc 109,5 tys. ton, a jego wartość była też 2,5-krotnie wyższa, wzrastając do 46,6 mln €.

Cukier sprowadzano po średnio 426 €/t (-3% r/r, bez rozróżnienia na cukier biały i surowy), czyli po około 1,85 zł/kg.

Zatem, i w ujęciu wartościowym i ilościowym w okresie styczeń-kwiecień 2016 roku saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem bardzo dynamicznie spadło - o 78% do 10,1 mln € i o 90% do 11,1 tys. ton.

Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało w pierwszym kwartale tego roku dodatnie, ale wynosi już tylko 10 mln € (rok wcześniej było to ponad 45 mln €) i 10 tys. t (rok wcześniej – 110 tys. t).

„Rosnący import można wiązać z wysokimi cenami cukru w kraju, które mogą odzwierciedlać niedobory na rynku (i/lub mniejszy popyt). Przyczyn wzrostu wywozu można zaś upatrywać w rosnących cenach cukru na świecie, które są wynikiem deficytu na globalnym rynku cukru” – ocenia FAMMU/FAPA.

Koniec czerwca 2016 roku przyniósł gwałtowne podwyżki notowań cukru na giełdach. Spodziewane jest, że światowy bilans cukru zamknie się wysokim deficytem w sezonie 2015/16 i następnym.

Za rok, od 1 października 2017 r., zostanie zniesione kwotowanie produkcji cukru w Unii Europejskiej.

Polscy plantatorzy buraka cukrowego podnoszą, że tylko powiązanie uprawy buraka z produkcją cukru zapewnia opłacalność i czekają na prywatyzację Krajowej Spółki Cukrowej, która produkuje 40 proc. cukru w Polsce.


Więcej: Plantatorzy buraków chcą szybkiej prywatyzacji KSC

                 Plantatorzy buraka cukrowego walczą o byt

×