Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odporny chwościk buraka

Autor:

Dodano:

Walka z chwościkiem buraka staje się coraz trudniejsza. Grzyb wywołujący tę chorobę grzybową uodpornił się na niektóre substancje czynne.

Chwościk buraka należy do najgroźniejszych chorób buraka cukrowego. Wywoływany jest przez grzyb Cercospora beticola. Nasilenie występowania patogenu obserwowane jest w warunkach wysokiej temperatury oraz częstych opadów atmosferycznych w okresie od połowy lipca do zbioru.

Do chemicznej ochrony upraw wykorzystywane są przede wszystkim fungicydy z grup: benzimidazoli, triazoli, strobiluryn, morfolin i pirymidyn. Konsekwencją wielokrotnego ich stosowania jest wzrost częstości występowania szczepów grzybów odpornych na niektóre grupy fungicydów. Największą odporność wykazują na tiofanat metylowy z grupy benzimidazoli oraz w mniejszym stopniu na substancje czynne z grupy triazoli. Zjawisko nabywania odporności na triazole występuje rzadziej niż w przypadku benzimidazoli. Natomiast z uwagi na ich częste stosowanie może stanowić to poważne zagrożenie w przyszłości. 

Sytuacji takiej można przeciwdziałać poprzez stosowanie rotacyjne substancji czynnych z różnych grup chemicznych epoksykonazol, tebukonazol i tetrakonazol z grupy:

·        triazole - krezoksym metylu, piraklostrobina i pikoksystrobina

·        strobiluryny -  fenpropimorf

·        morfoliny

·         fungicydy o działaniu powierzchniowym, których substancją czynną jest miedź.

·        dobrą skutecznością w zwalczaniu C. beticola charakteryzują się także preparaty będące mieszaninami różnych substancji czynnych.

Przykładowe preparaty do zwalczania chwościka buraka:

·        Eminent 125 ME (tetrakonazol)  w dawce 0,8 l/ha,

·        Raster 125 SC (epoksykonazol) w dawce 1l/ha,

·        Tebu 250 EW (tebukonazol) w dawce 0,8l/ha,

·        Topsin M 500 SC (tiofanat metylowy) w dawce 1,2l/ha,

·        Pixel 250 SC (pikoksystrobina) w dawce 0,8- 1l/ha,

·        Duett Ultra 497 SC (tiofanat metylowy, epoksykonazol) w dawce 0,5 – 0,6l/ha

·        Tango Star (fenpropimorf, epoksykonazol,) w dawce 1l/ha,

·        Matador 303 SE (tiofanat metylowy, tetrakonazol) w dawce 1,25 -1,5l/ha.

 

×