Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IUNG: Dominuje susza

Autor:

Dodano:

IUNG opublikował czwarty raport dotyczący suszy na terenie kraju. W kolejnym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30czerwca 2016 r. stwierdzono suszę rolniczą na obszarze Polski. Susza rolnicza w obecnym okresie sześciodekadowym pogłębia się, obejmując coraz większe obszary. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) jest ujemna.

W okresie sześciodekadowym od 1 maja do 30 czerwca 2016 r. wartości klimatycznego bilansu wodnego za pomocą których wyznaczana jest susza, są niższe średnio o 16 mm w stosunku do poprzedniego okresu. Susza wystąpiła wśród 4 upraw: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe. Susza objęła swoim zasięgiem gleby I  kategorii (gleby I  kategorii) o następującym składzie granulometrycznym tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, oraz na glebach II kategorii (gleby lekkie) o składzie granulometrycznym piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty.

Jak podaje komunikat IUNG największa susza wystąpiła wśród upraw zbóż jarych. Została odnotowana w dziesięciu województwach Polski w 428 gminach. Względem poprzedniego okresu sześciodekadowego nastąpiło zwiększenie zagrożenia suszą o 180 gmin. Susza występuje w 17,27% gmin kraju (zwiększenie względem poprzedniego okresu o 7,26 punktów procentowych), na powierzchni 4,04% gruntów ornych.

Na terenie siedmiu województw susza dotknęła również zboża ozime. Odnotowano ją w 154 gminach (o 50 gmin więcej niż poprzednim okresie sześciodekadowym), w 6,21% gmin kraju (o 2,01 punktów procentowych więcej niż w poprzednim okresie), na powierzchni 1,17% gruntów ornych.

Susza występuje w uprawach roślin strączkowych, odnotowano ją w czterech województwach w 64 gminach Polski w 2,58% gmin kraju.  Ponadto została zarejestrowana w uprawach rzepaku i rzepiku, odnotowano ją w trzech województwach w 24 gminach Polski w 0,97% gmin kraju, na powierzchni 0,05% gruntów ornych.

Tak jak w ubiegłych okresach sześciodekadowych tak i w obecnym na terenie kraju występowało bardzo duże zróżnicowanie pod względem zasobów wody dla roślin uprawnych. W całym kraju znacznie wzrósł deficyt wody. Szczególnie duże niedobory wzrosły we wschodniej części kraju (o ok. 30 mm),  wynoszą  obecnie od  -120  do –149 mm.     

 Największy deficyt wody -170 do –179 mm w dalszym ciągu występuje na Wysoczyźnie Łaskiej i Tureckiej, ale także notowany jest w południowych rejonach Niziny Mazowieckiej, powodując w tych obszarach znaczne obniżenie plonów. Dotyczy to głównie upraw zlokalizowanych na glebach lekkich i bardzo lekkich.

 

×