Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odmiany rzepaku odporne na kiłę

Autor:

Dodano:

Coraz większy areał rzepaku zagrożony jest kiłą kapusty. Rozwiązaniem na ten problem jest wybór i uprawa odmian o podwyższonej odporności na występowanie tej choroby.

Kiła kapusty to choroba płodozmianowa, której sprawcą jest Plasmodiophora brassicae, patogen odglebowy, którego zarodniki przetrwalnikowe mogą zalegać w podłożu do 8 lat nie tracąc przy tym zdolności do porażania. Przeciwko tej chorobie ma żadnych zrejestrowanych środków ochrony roślin.

W celu ograniczania porażenia rzepaku przez sprawcę kiły kapusty największe znaczenie ma przestrzeganie zasad agrotechnicznych takich jak chociażby uprawa rzepaku na glebach o uregulowanym pH, przestrzeganie odpowiedniego zmianowania, rezygnacja z roślin kapustnych sianych w międzyplonach, niszczenie chwastów z rodziny kapustnych. Dobrym wyjściem jest także zaniechanie uprawy rzepaku na kilka lat. Z kolei decyzja o przerwie w uprawie może być bardzo trudna. W takich sytuacjach z pomocą przyszła hodowla, która dostarcza na rynek coraz więcej odmian o podwyższonej tolerancji na tego patogena. Poniżej podajemy przykłady takich odmian. 

SY Alister - odmiana została zarejestrowana w 2012 r. w Danii oraz Niemczech, w Polsce w 2014 r. SY Alister jest odmianą o dobrej zimotrwałości, wczesnym terminie kwitnienia, średnio wczesnym terminie dojrzewania i dużej tolerancji na suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu jesiennego, mimo to ma obniżoną podatność do wybijania w pęd jesienią. Szybkie tempo wzrostu powoduje, że odmiana może być również uprawiana w technologiach bezorkowych. Najwłaściwszym terminem siewu jest siew w terminach optymalnych do terminów nieco opóźnionych.

SY Alistorm F1- to odmiana odporna na powszechne rasy kiły kapusty występujące w Polsce. Odmianę wyróżnia wysoka zimotrwałość, niskie wymagania glebowe oraz wysoka tolerancja na wyleganie.
Archimedes F1- odmiana mieszańcowa z odpornością na specyficzne rasy kiły kapusty i dodatkowo na suchą zgniliznę kapustnych – (gen Rlm7). Odmiana o wysokim potencjale plonowania. Ponadto charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością oraz wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion.

Mentor F1 – zarejestrowana w 2015 r. Badania rejestrowe pokazują, że Mentor F1 dorównuje potencjałem plonowania standardowym odmianom mieszańcowym. Posiada dobrą zimotrwałość i odporność na wyleganie. Wysoka tolerancja na warunki stresowe pozwala sprawdzać się tej odmianie również w uprawach uproszczonych.

DK Platinium - to plenny mieszaniec (109% wzorca), który przełamuje dotychczasowy kompromis pomiędzy odpornością na kiłę kapusty a wysokim plonem. Odmiana ta polecana jest do siewu w terminie optymalnym lub opóźnionym na wszystkich stanowiskach glebowych. Odznacza się mocnym wigorem jesiennym, niską tendencją do elongacji szyjki korzeniowej przed zimą oraz dobrą zimotrwałością. Odznacza się średniowczesnym terminem kwitnienia i dojrzewania. Rośliny są wysokie i odporne na wyleganie. Charakteryzują się także podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

Andromeda - zarejestrowana w UE w 2012 r. Odmiana daje wysokie plony nasion, wykazuje również dużą zawartość oleju. Charakteryzuje się równomiernością dojrzewania nasion oraz niewielką podatnością na osypywanie nasion. Nadaje się do uprawy na słabszych stanowiskach oraz w warunkach opóźnionego siewu. Kwitnienie oraz dojrzewanie następuje w terminie średnio późnym. Odznacza się dobrą zimotrwałością, dużą odpornością na suchą zgniliznę kapustnych oraz małą podatnością na wyleganie.

Mendel i Mendelson to spokrewnione ze sobą mieszańce. Mendel jest starszą odmianą, z której wyhodowano spokrewnioną do niej odmianę Mendelson. W porównaniu do poprzednika Mendelson ma podwyższony potencjał plonowania i nieco późniejszy termin dojrzewania. Odmiany cechuje wysoka zdrowotność i dobra odporność na wyleganie.

Pozostałe przykłady odmian kiłoodpornych to : Cracker, PT 235, PT 242

 

×