Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmiany regionalizacji w związku z występowaniem ASF na Podlasiu

Autor:

Dodano:

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynaryjny na początku lipca nastąpiły zmiany regionalizacji w związku z występowaniem ASF na terenie kraju.

5 lipca podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz przegłosowano zmiany w regionalizacji w związku z występowaniem ASF w niektórych państwach członkowskich, w tym w Polsce.

Zmiany regionalizacji dotyczą wybranych gmin województwa podlaskiego. Do strefy I czyli obszaru ochronnego dołączone zostały gminy: Nurzec – Stacja, Mielnik, Siemiatycze, Siemiatycze miasto, Drohiczyn, Perlejewo, znajdujące się na terenie powiatu siemiatyckiego. Oznacza to, że cały teren wspomnianego powiatu znajduje się obecnie w strefie ochronnej.

Do strefy II, czyli obszaru objętego ograniczeniami dołączone zostały: części gmin Bielsk Podlaski, Orla, Kleszczele i Czeremcha, a także gmina Dubicze Cerkiewne.

Do strefy III, czyli obszaru zagrożenia dołączone następujące gminy: Czyże, Białowieża, Hajnówka, Narew, Narewka. Wszystkie gminy znajdują się na terenie powiatu hajnowskiego.

 

×