Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Potrzebny zabieg chemiczny na omacnicę prosowiankę

Autor:

Dodano:

Rozpoczął się wylęg larw omacnicy. Instytut Ochrony Roślin zaleca natychmiastowe wykonanie chemicznego zabiegu.

Konieczność bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom wynika z faktu, iż insektycydy są skuteczne wyłącznie w stosunku do młodych larw przebywających na roślinach. Po ich wgryzieniu się w łodygi nie działają. Zatem, aby skuteczność zabiegu była wysoka, oprysk musi być wykonany w okresie masowego wylęgu larw z jaj. Nie można go opóźniać.

Przykładowe preparaty do ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką:

·       Arkan 050 CS (lambda-cyhalotryna) w dawce 0,2l/ha.

·       Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna) w dawce 0,2l/ha.

·       LambdaCe 050 CS (lambda-cyhalotryna) w dawce 0,2l/ha.

·       Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna) w dawce 0,5l/ha.

·       Rumo 30 WG (indoksakarb) w dawce 0,125 – 0,15kg/ha

×