Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

USDA: Nieco niższa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2016/2017

Autor: JK

Dodano: 15-07-2016 12:47

W lipcowej prognozie amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), szacunek światowej produkcji zbóż paszowych został obniżony o 0,6 mln ton do 1,30240 mld ton.

Wpływ na to miała niższa produkcja kukurydzy i jęczmienia i wyższa owsa.

Obniżenie produkcji jęczmienia w sezonie 2016/2017 spowodowane jest przede wszystkim redukcjami w Turcji, Kanadzie, Algierii i Maroku, częściowo zrekompensowane produkcją w Australii, na Ukrainie i w Urugwaju.

Produkcja kukurydzy w Brazylii została obniżona o 2,0 mln ton w związku niższą wydajnością. W Kanadzie spadek sięgnął 1,3 mln ton na skutek najsuchszego czerwca od 30 lat.

Prognoza światowego zużycia zbóż paszowych w sezonie 2016/2017 została zredukowana o 3,3 mln ton dzięki zmniejszeniu żywienia zwierząt kukurydzą w USA, Brazylii, Chinach, UE, Korei Pd i Indonezji.

Podobnie została obniżona prognoza światowych początkowych zapasów zbóż paszowych o 220 tys. ton do 242,62 mln. Przyczyniły się do tego spadki zapasów jęczmienia w UE i kukurydzy w Brazylii, które częściowo zrekompensowały wyższe zapasy kukurydzy w Chinach i Meksyku.

Prognoza zapasów końcowych zbóż paszowych została podwyższona o 3,3 mln ton na skutek wzrostu zapasów w Chinach, USA i Indonezji. Zapasy końcowe spadły natomiast w Brazylii, Japonii i Kanadzie. 

×