Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ANR: Wyrósł las? Nic się nie stało!

Autor:

Dodano:

Agencja Nieruchomości Rolnych interesowała się nieruchomościami i prawidłowo gospodarowała powierzoną jej ziemią rolną, na której wyrósł las - to jedno wynika z udzielonej nam przez agencję odpowiedzi.

Przypomnijmy: Ministerstwo Rolnictwa z rozbrajającą szczerością stwierdziło, że nie wie, jak były użytkowane działki należące do ANR, na których od 1999 roku wyrosło 1000 drzew. Za ich wycięcie od rolnika wydzierżawiającego działki wiosną tego roku zażądano 39 mln zł.

Więcej: Samosiewy na działce ANR do wycięcia za 39 mln zł? Niech rosną!

                 39 mln zł za zgodę na usunięcie samosiewów z działki wydzierżawionej od ANR 

„Jak rosną te drzewa i czy nie uniemożliwiają prowadzenia działalności rolniczej tam, gdzie ziemia jest do tego przeznaczona? I dlaczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (a tym samym ANR)  nie posiada informacji, w jaki sposób użytkowana była przedmiotowa nieruchomość przez pierwszego dzierżawcę od 1999 roku, dlaczego właściciel nie interesował się sposobem użytkowania ziemi przez bezumownego użytkownika i dlaczego wreszcie wydzierżawiono ziemię kolejnemu rolnikowi, nie wnikając w to, czy będzie mógł ją uprawiać bez uprzedniego wykarczowania i ile musi wydać, aby było to możliwe?  Jak to się stało, że właściciel nie wie, jak użytkowano jego ziemię od 1999 roku? Taka niewiedza już dziś została wyceniona na 39 mln. Kto i z czyjej kieszeni je zapłaci?

Wreszcie: czy ARiMR płaciła na tę ziemię dopłaty bezpośrednie?

Uprzejmie proszę o zainteresowanie się tematem” – taki list wysłaliśmy do Ministerstwa Rolnictwa.

Ale MRiRW skapitulowało: po dalsze wyjaśnienia odesłało do ANR i ARiMR.

Z odpowiedzi udzielonej przez Biuro Rzecznika Prasowego ANR - mocno wybiórczej i niewiele więcej wnoszącej niż poprzednia - wynika jasno jedno: nic się nie stało. Trudno zarzucić Agencji, że nie interesowała się nieruchomościami, trudno zarzucić Agencji błędy w gospodarowaniu tymi nieruchomościami – twierdzi rzecznik.

Oto cała odpowiedź:

„Działki, o których mowa to:

- Działka nr 195/1 o pow. 17,8800 ha: grunty orne o pow. 16,0300 ha, lasy o pow. 1,5500 ha i nieużytki o pow. 0,3000 ha.

- Działka nr 196 o pow. 7,3000 ha: grunty orne o pow. 6,8200 ha, lasy o pow. 0,3100 ha i nieużytki o pow. 0,1700 ha.

Działki te przejęła Agencja po PGR Przybrda 30 listopada 1992 r. Były one dzierżawione w okresie od 03.08.1999 r. do 16.02.2004 r. W związku z zaległościami finansowymi umowa dzierżawy została rozwiązana z dniem 02.02.2004 r. Trudno więc zarzucić Agencji, że nie interesowała się nieruchomościami. Sprawę zaległości finansowych skierowano do sądu. Pomimo wezwań dzierżawca nie wydał nieruchomości. Od 02.02.2004 r. do 12.02.2008 r. były dzierżawca obciążany był za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W świetle obowiązujących przepisów prawnych Agencja nie mogła sama przejąć nieruchomości. Musiał je wydać Agencji dzierżawca.

Dopiero w dniu 12.02.2008 r. w wyniku decyzji sądu Agencja jednostronnie przejęła nieruchomość.

Na działkach stwierdzone zostało występowanie pokładów żwiru. W świetle obowiązujących przepisów, do czasu oceny zasobności złoża i jego wyceny nie można było działek tych wystawić na sprzedaż. Podejmowane próby wydzierżawienia działek do czasu przygotowania ich do sprzedaży były bezskuteczne, gdyż ok. 10 ha stanowiły grunty V i VI klasy. Dopiero w listopadzie 2015 r. udało się zawrzeć umowę dzierżawy. Jednak z uwagi na wysoką opłatę za wycinkę drzewostanu (zmieniły się przepisy, które dawały możliwość wójtowi zwolnienia z opłat za wycinkę drzewostanu), dzierżawca zwrócił się do Agencji o wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy. Ten zbieg okoliczności tzn. spór o wydanie nieruchomości z pierwszym dzierżawcą, wykrycie występowania pokładów żwiru, zmiany przepisów dotyczące wycinki drzewostanu spowodował, że rzeczywiście dzierżawa tych nieruchomości stała się nieopłacalna. Wobec powyższego strony porozumiały się odnoście odstąpienia od umowy dzierżawy. Dzierżawca wydał nieruchomości Agencji w dniu 26.04.2016 r. Trudno więc zarzucić Agencji błędy w gospodarowaniu tymi nieruchomościami.”

Przeanalizujmy tę odpowiedź.

ANR uważa, że „interesowała się nieruchomościami” – bo w 2004 r. zauważyła zaległości finansowe.

Gdzieś koło połowy 2008 r. spostrzegła też, że teren ten jest żwironośny i koniecznością oceny zasobności złoża tłumaczy niemożność sprzedaży działek. Nie wiemy, dlaczego ANR nie zauważyła stanu odebranej działki i nie oceniła zadrzewienia. Nie wiemy, jak długo trwała ocena zasobności złoża i dlaczego podjęto ją właśnie w tym czasie oraz czym się skończyła. Najwyraźniej jednak nic z niej nie wynikło. Czy nie można było ocenić zasobności wcześniej? Czy nie można było prowadzić działalności rolniczej na odebranej poprzedniemu dzierżawcy ziemi?

Z kolei próby dzierżawy były bezskuteczne, „gdyż ok. 10 ha stanowiły grunty V i VI klasy”. To dziwne, bo w ogłoszeniu przetargu na dzierżawę jesienią 2015 r. podano, iż  tylko w skład pierwszej działki wchodzą grunty orne o pow. 16,0300 ha, w tym: RV–7,9300 ha, RVI-8,1000 ha. W żaden sposób nie sumuje się to do 10 ha. Kiedy wobec tego i dlaczego zmieniła się klasa tej ziemi?

Jakie próby dzierżawy podejmowano? – też nie wiadomo, żadnych ogłoszeń przetargów nie ma.

Dlaczego wreszcie ogłoszono przetarg jesienią 2015 r., skoro sama ANR przyznaje, że „rzeczywiście dzierżawa tych nieruchomości stała się nieopłacalna” i pół roku później przyjęła rezygnację z zawartej umowy dzierżawy?

W ogłoszeniu o przetargu z 2015 roku podano, że dzierżawa może potrwać do 30.09.2017 r. bez możliwości przedłużenia. Co mógł w tym czasie zrobić na tych działkach dzierżawca?

Co stanie się teraz z tą ziemią i co dzieje się z nią obecnie? Czy ANR przywróci jej rolniczy charakter?

Pytań przybywa, odpowiedzi nie ma.

Nikt też nie zamierza zająć się sprawą najistotniejszą: możliwością wycięcia drzew samosiewów i doprowadzeniem do przywrócenia rolniczego charakteru ziemi.

I pomyśleć, że działki te były przez kogoś tak pożądane, że użytkował je bezumownie. A teraz proszę – tylko kłopot…

Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko pogratulować agencji dobrego nastroju, zwłaszcza że najwyraźniej Ministerstwo Rolnictwa nadzorujące ANR nie zamierza go psuć.

Dodam tylko, że według ARiMR na te działki nie były pobierane dopłaty bezpośrednie – z odpowiedzi wynika, że nigdy. Czy to możliwe? Na czym wobec tego polegała i polega ich wartość?

Działki leżą na obszarze Natura 2000. Pewnie będzie tu las. Może wcale nie chodzi o uprawę tej ziemi? Może jedyną korzyścią, jaką może przynieść jej posiadanie i rolniczy charakter tej ziemi jest zwiększenie limitu paliwa, za które przysługuje zwrot akcyzy?

Ile podobnych działek jest w kraju?

 

 

×