Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czas zwalczania stonki kukurydzianej

Autor:

Dodano:

W rejonach zagrożonych występowaniem zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (głównie południe kraju) nadszedł optymalny czas zwalczania tego szkodnika.

Na skutek wzrostu temperatur, stopniowo zwiększa się liczebność chrząszczy stonki kukurydzianej. Obserwuje się także większą liczbę samic wypełnionych jajami. Można wykonać już pierwszy zabieg zwalczający chrząszcze. Na polach silniej zasiedlonych w późniejszym czasie konieczny będzie także drugi zabieg insektycydowy– sygnalizują komunikaty Instytutu Ochrony Roślin PIB.

Zasięg występowania stonki kukurydzianej rozszerza się i szczególnie na Podkarpaciu daje się już we znaki producentom rolnym.

Zwalcza się chrząszcze choć szkodliwe są larwy, które żerują na korzonkach włośnikowych i korzeniach. Żerowanie larw prowadzi do redukcji systemu korzeniowego, jego zamierania i gnicia. Uszkodzona roślina słabnie, nadziemne organy kukurydzy stopniowo żółkną oraz więdną. Zaatakowana przez szkodniki plantacja tworzy małe, słabo zaziarnione kolby.

Zwalczanie stonki kukurydzianej opiera się przede wszystkim na wyborze w priorytecie zabiegów nie chemicznych. Unikanie monokultury i stosownie płodozmianu z co najmniej 2–3-letnią przerwą w uprawie to podstawowe metody agrotechniczne. Na plantacjach ze stwierdzoną dużą liczebnością chrząszczy niezbędne mogą okazać się zabiegi chemiczne.

Do zwalczanie stonki kukurydzianej można użyć jeden z 4 obecnie zarejestrowanych preparatów:
- Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna) w dawce 0,75l/ha
- Rumo 30 WG(indoksakarb) w dawce 0,125 – 0,15 kg/ha
- Sakarb 30 WG (indoksakarb) w dawce 0,125 - 0,15 kg/ha
- Steward 30 WG (indoksakarb) w dawce 0,125 – 0,15 kg/ha

×