Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czas na pobieranie prób glebowych

Autor:

Dodano:

Okres bezpośrednio po żniwach, to najlepszy moment na ustalenie aktualnej zasobności gleby w podstawowe makroskładniki i jej kwasowości. Znajomość tych parametrów jest podstawą racjonalnego odżywiania roślin. Niejednokrotnie pozwala także zmniejszyć koszt zakupu nawozów.

Aby sporządzić próbkę ogólną należy:

- pobrać 15-20 próbek pojedynczych (pierwotnych) z powierzchni gleb ornych mineralnych lub do 40 z gleb organicznych i trwałych użytków zielonych. Punkty pobierania próbek pierwotnych należy wyznaczyć losowo możliwie w równych odstępach od siebie i w zależności od kształtu pola, jednym z następujących sposobów: po jego przekątnej, zakosami układającymi się w kształt liter W lub Z. Glebę świeżo zaoraną, w miejscu, z którego ma być próbka pobrana należy udeptać.

Próbki pojedyncze – będące przekrojem gleby do 20 cm głębokości, z zasady pobierane są za pomocą laski glebowej (laska Egnera). Można je także uzyskać za pomocą zwykłego szpadla. W tym celu należy odkroić nim pionowy płat gleby grubości 1 – 2 cm do głębokości 20 cm. Następnie odrzucić część ziemi z jego lewej i prawej strony, a pozostały z całej wysokości szpadla, środkowy wycinek stanowi próbkę;

- po pobraniu próbek pojedynczych, całość trzeba dokładnie wymieszać, a następnie odsypać ok. 0,5 kg gleby do woreczka foliowego.

Powierzchnia użytku przypadająca na próbkę ogólną, przy wyrównanej pod względem glebowym powierzchni i zbliżonym ukształtowaniu terenu, nie może przekraczać 4 ha. Próbka ogólna powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych (podobny typ gleby, ukształtowanie terenu) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie).

Do Stacji Chemiczno-Rolniczej (działa w każdym województwie) wraz z próbkami glebowymi należy przekazać dokładnie wykonany szkic lub wyrys geodezyjny z zaznaczonymi polami, z których pobrane zostały próbki, ich wielkością, rodzajem użytkowania i planowanym obsiewem.

Z pobierania próbek gleby wyłącza się obszary świeżo nawożone nawozami, obrzeża pól do 5m, miejsca po stogach i kopcach, w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach.

Przygotowane próbki glebowe można oddać do analizy w Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w każdym z województw. Z informacji uzyskanej z OSCHR jasno wynika, że koszt takich badań nie jest wysoki.

Pakiet badań podstawowych jednej próbki ogólnej, obejmujący: pH gleby, jej zasobność w fosfor, potas i magnez to wydatek 13,12 zł. Rozkładając tę kwotę na 4 lata (w takim odstępie czasu powinna być ponawiana analiza) i przy rozbiciu na 4 parametry okazuje się, że za każdy trzeba zapłacić 0,82 zł/rok. Poznanie zasobności gleby w azot i mikroelementy kosztuje natomiast nieco więcej.

Badanie w kierunku zawartości:

·        miedzi, manganu, cynku, żelaza – 34,99zł, a wraz z borem 52,48 zł za jedną próbkę.

·        na zawartość azotu mineralnego z warstwy 0-60 cm – 28,12 zł, a 0-90 cm – 42,48 zł.

·        analiza azotu mineralnego z jednej warstwy gleby w odniesieniu do formy chemicznej (tzn. amonowej i azotanowej) – 37,50zł.

·        ocena zawartości siarki w formie siarczanowej z jednej warstwy gleby kosztuje 37,40 zł, zaś siarki ogólnej 68,73zł.

 

×