Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Deklaracja o zapasach win lub moszczów winogronowych

Autor:

Dodano:

Masz zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi? Do końca sierpnia jesteś zobowiązany złożyć w Agencji Rynku Rolnego deklarację o zapasach win lub moszczów winogronowych.

Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie na obrót hurtowy wyrobami winiarskimi o zawartości alkoholu do 18 proc., są zobowiązani do złożenia deklaracji o zapasach win lub moszczów winogronowych według stanu na 31 lipca br.

Termin składania deklaracji upływa w Agencji Rynku Rolnego (ARR) z końcem tego miesiąca, 31.08.16 r. Niezłożenie deklaracji w terminie podlega sankcjom.

Deklaracje o zapasach win lub moszczów winogronowych można złożyć osobiście w Centrali ARR w Warszawie lub wysłać pocztą. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. Wzór formularza, który należy wypełnić dostępny jest na stornach ARR.

×