Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Większość Polaków dostrzega korzyści płynące ze stosowania pestycydów

Autor:

Dodano:

Z badań przeprowadzonych przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) wynika, że 60 proc. Polaków zdaje sobie sprawę z faktu, że możliwość spożywania zdrowych i wysokiej jakości odżywczej owoców i warzyw przez cały rok zawdzięczają stosowaniu różnych metod ochrony roślin.

Obecnie stosowanie środków ochrony roślin podlega ścisłym przepisom zabezpieczającym człowieka i środowisko przed szkodliwym działaniem tych substancji. Współcześnie preparaty w porównaniu do tych sprzed kilkudziesięciu laty działają bardziej wybiórczo, niszcząc te gatunki, które zagrażają uprawom. Zdecydowanie także spadła ich toksyczność. Udało się to uzyskać dzięki dobremu zrozumieniu cykli biologicznych zwalczanych organizmów i precyzyjnym metodom ochrony. W Unii Europejskiej środki ochrony roślin podlegają najostrzejszym regulacjom prawnym spośród wszystkich środków chemicznych. Wprowadzenie środka ochrony roślin na rynek Unii Europejskiej zabiera przeciętnie 10 lat i kosztuje ponad 200 mln euro.

Jak donoszą wyniki badań ECPA Polacy są świadomi, że regularne jedzenie owoców i warzyw zapewnia człowiekowi zbilansowane odżywanie. Wpisuje się w to w Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej promowaną przez Światową Organizację Zdrowia oraz Instytut Zdrowej Żywności, według której owoce i warzywa to jedne z podstawowych produktów (oprócz zbóż), które powinny znajdować się w codziennej diecie każdego człowieka.

-Podniesienie plonów, możliwe dzięki ochronie roślin, bezpośrednio wpływa na wydajność upraw, a dzięki temu – na cenę produktów. Dzięki środkom ochrony roślin świeże warzywa i owoce stały się w Europie dostępne dla każdego, a ich częste jedzenie jest normą. To z kolei jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na zwiększenie przeciętnej długości życia – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Ponad połowa Polaków zdaje sobie sprawę, że bez środków ochrony roślin większa część światowych plonów byłaby tracona każdego roku. Z tym bezpośrednio wiąże się pogorszenie poziomu zdrowia człowieka, jakości i długości życia, jak również równowagi w środowisku i różnorodności biologicznej. Skoro stosowanie środków ochrony roślin pozwala rolnikom na podwajanie zbiorów z danej powierzchni ziemi, nie ma konieczności powiększania areału pól uprawnych i zachowane jest naturalne środowisko.

Niestety, wśród Polaków nadal istnieje niewielka świadomość (tylko 4 proc.), że produkcja żywności powinna wzrosnąć. Z badań ECPA wynika natomiast, że z powodu wzrostu liczby ludności, do 2050 r. należy światową produkcję zwiększyć o 50 proc. Dla 89 proc. Polaków niezwykle ważnym aspektem są koszty ponoszone w związku ze spożywaniem zdrowej i bogatej w cenne składniki żywności. Gdyby rolnictwo było droższe, duża część ludzi nie byłaby w stanie jeść ważnych dla ich zdrowia produktów. Jest tego świadomy zaledwie co drugi Polak.

×