Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ministerstwo Rolnictwa: Plan rozwoju rynków rolnych na lata 2016-2020

Autor:

Dodano:

Podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował o przygotowywanym w resorcie Planie rozwoju rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.

Celami programu są:

● wypracowanie koncepcji działania w perspektywie do 2020 r., co ma zapewnić realizację celów umożliwiających rozwój krajowego sektora-rolno spożywczego;

● usystematyzowanie oraz zebranie informacji o obecnie podejmowanych inicjatywach oraz kierunkach działań umożliwiających rozwój rynków rolnych w Polsce;

Program obejmuje dziewięć rynków rolnych:

● zbóż

● rzepaku

● wieprzowiny

● wołowiny

● drobiu

● mleka i przetworów mlecznych

● cukru

● owoców i warzyw

● tytoniu

Głównymi celami działań na rynkach rolnych jest:

● Rozwój poszczególnych sektorów w celu lepszego wykorzystania istniejących zasobów i zaspokojenia potrzeb odbiorców i konsumentów;

● Zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora rolnego na rynku UE i światowym;

● Poprawa i stabilizacja dochodowa krajowego sektora rolnego;

Wśród celów i wyzwań programu znalazły się:

● Poprawa współpracy w ramach łańcucha marketingowego;

● Dostosowanie skali, struktury i efektywności produkcji do potrzeb i wymogów rynku;

● Kreowanie właściwego przekazu dotyczącego oferowanych produktów

● Właściwe wdrażanie instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych;

● Wykorzystywanie możliwości stabilizowania dochodów;

Wśród głównych kierunków działania zakładanych w programie są:

● Wdrożenie i egzekwowanie obowiązku zawierania umów na dostawy;

● Upowszechnianie zbywania przez rolników produktów rolnych poprzez zorganizowane przez nich struktury, jakimi są grupy i organizacje producentów oraz ich związki i zrzeszenia;

● Poprawa funkcjonowania funduszy promocji i lepsze ukierunkowanie promocji;

● Stworzenie Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego;

● Odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych;

● Uruchomienie platformy żywnościowej, czyli giełdy terminowej produktów rolnych;

●Stworzenie Funduszu Ochrony Przychodów Rolniczych;

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kończą się prace na tym programem. Zaczynają się również konsultacje ze środowiskiem rolniczym i specjalistami. 

×