Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zwalcz samosiewy rzepaku

Autor:

Dodano:

Samosiewy rzepaku stanowią bardzo uciążliwe chwasty w uprawie roślin następczych. Sposobów na ograniczenie ich liczebności jest kilka, jednym z nich jest przeprowadzenie oprysku z wykorzystaniem glifosatu.

Naturalną cechą rzepaku jest nierównomierne dojrzewanie łuszczyn, następnie pękanie i osypywanie się nasion. Duża ich część zaraz po osypaniu zaczyna kiełkować, niektóre z nich mogą jednak pozostać w uśpieniu nawet do 10 lat.

Samosiewy stanowią duży problem szczególnie, gdy pole uprawiane jest w uproszczeniu. To element znacznie pogarszający zwartość łanu. Zwiększa obsadę roślin i przyczynia się do pogorszenia zimotrwałości plantacji. Samosiewy rzepaku różnią się pokrojem. Są bardziej podatne na wyleganie i osypywanie się nasion, będąc kolejnym źródłem nasion. Dodatkowo pogarszają jakość plonu i mogą być źródłem agrofagów.

Jednym ze sposobów ograniczenia ilości tych chwastów jest wykonanie zabiegu klejenia łuszczyn rzepaku na 3-4 tygodni przed planowanym terminem zbioru. Wówczas zostanie zahamowane osypywanie się nasion, stanowiące potencjalne późniejsze zachwaszczenie. Natomiast jeśli nie udało wykonać się tego zabiegu, zalecanym rozwiązaniem, zmniejszającym zagrożenie wystąpienia samosiewów, jest wykonanie oprysku preparatami zawierającymi glifosat.

Oto kilka przykładowych środków:

·        Agrofarm Glyfosat 360 SL  w dawce 4-5 l/ha.

·        Boom Efekt 360 SL  w dawce 4-5 l/ha.

·        Agrosar 360 SL w dawce 4l/ha

·        Cordian 450 SL w dawce 2,5l/ha

·        Roundup 360 Plus w dawce 2,5 -6 l/ha.

·        Roundup Ultra 360 SL w dawce 4l/ha.

 

×