Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Grupa Azoty miała w II kw. 44,4 mln zł zysku netto

Autor:

Dodano:

Grupa Azoty miała w drugim kwartale 44,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 126,6 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie półrocznym.

Zysk operacyjny grupy spadł do 48,7 mln zł ze 171,1 mln zł przed rokiem. EBITDA spadła do 177,9 mln zł z 291,9 mln zł przed rokiem. Przychody z kolei spadły do 2,16 mld zł z 2,28 mld zł w II kw. 2015 r.

Grupa Azoty poinformowała, że 22 lipca 2016 roku zarząd spółki zależnej, Polic, zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności od African Investment Group.

- W związku z powyższą informacją o wpływie zdarzenia jednorazowego na skonsolidowane wyniki spółki Grupy Azoty Police, tj. dokonaniu przez ich spółkę zależną African Investment Group odpisów aktualizujących, jednostka dominująca szacuje wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej EBIT w wysokości około 24,4 mln zł - napisano w raporcie.

Zysk operacyjny segmentu nawozy-agro w II kwartale 2016 roku spadł do 58,9 mln zł ze 145,5 mln zł przed rokiem.

Zysk operacyjny segmentu chemia wzrósł natomiast do 51,5 mln zł z 15,8 mln zł rok wcześniej.

Segment tworzywa zanotował 25,1 mln zł straty operacyjnej wobec 4,6 mln zł zysku operacyjnego przed rokiem.

Natomiast w obszarze energetyki EBIT Grupy Azoty wyniósł minus 6,2 mln zł wobec minus 2,9 mln zł w II kw. 2015 r.

×