Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnicy oburzeni brakiem skutecznych działań przeciwko ASF

Autor:

Dodano:

W piśmie wystosowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy wyrażają swoje oburzenie brakiem skutecznych i zdecydowanych działań w zwalczaniu ASF.

Pismo wystosowane przez producentów świń zostało za pośrednictwem Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej przekazane do ministerstwa. Producenci świń wyrażają w nim swoje zbulwersowanie brakiem skutecznych i zdecydowanych działań mających na celu zwalczenie afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju. Zdaniem rolników przedstawione dotychczas działania, mające na celu eradykację wirusa z terenu Polski, są niewystarczające. Dowodem na to są kolejne przypadki choroby stwierdzane w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Za skandaliczny rolnicy uznali fakt przewiezienia zwierząt uśpionych w jednym z ognisk choroby, do zakładu utylizacyjnego położonego kilkaset kilometrów od miejsca jej wystąpienia. Takie działanie groziło rozszerzeniem się choroby na teren charakteryzujący się bardzo wysokim zagęszczeniem świń.

Jak czytamy w przedstawionym piśmie obecna sytuacja producentów świń staje się tragiczna i rolnicy oczekują podjęcia stanowczych i skutecznych działań, łącznie z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w regionach występowania ASF.

W wystosowanym do ministra rolnictwa piśmie, rolnicy wskazują również na konieczność utworzenia marki „PRODUKT POLSKI”, która umożliwiłaby konsumentom wieprzowiny świadomy wybór kraju pochodzenia zakupywanego mięsa.

 

×