Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Które odmiany rzepaku plonowały najwyżej?

Autor:

Dodano:

COBORU podało wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku w doświadczeniach porejestrowych. Według tych badań rzepak ozimy plonował najsłabiej od trzech lat. W porównaniu do ubiegłego sezonu ustalony przez COBORU wzorzec (średni plon z wybranych odmian populacyjnych) plonował prawie o 1 tonę niżej i o 1,5 tony słabiej niż plon wzorca uzyskanego w 2014 roku.

Sezon 2015/2016 nie był sprzyjający dla ozimin. Problemy z rzepakiem pojawiły się już jesienią. Najpierw susza jesienna, która w wielu regionach ograniczała prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Następnie atak śmietki kapuścianej uszkadzającej korzenie rzepaku oraz styczniowe silne mrozy powodujące ogromne szkody w przezimowaniu roślin. Wiosna również nie była dla rzepaku łaskawa. Przedłużająca się susza źle wpływała na regenerację roślin po zimie czy na wytworzenie wielu produktywnych rozgałęzień bocznych. Wszystkie te czynniki ostatecznie wpłynęły na plony rzepaku, które niestety w tym sezonie były dużo niższe niż w latach poprzednich.

Jak sypał zatem rzepak w 2016 r?. Dotychczas na łamach farmer.pl przytaczaliśmy wiele sygnałów pochodzących z pól produkcyjnych należących do rolników indywidualnych. Zazwyczaj słyszało się o plonach rzędu 2-2,5t/ha, rzadziej o tych ponad 3t/ha, dochodziły do nas także informacje o słabych plantacjach, plonujący na poziomie 1-1,5 t/ha.

Tendencje słabszych plonów potwierdzają także wyniki uzyskane z doświadczeń COBORU wykonanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).  Dane o plonach rzepaku pochodzą z 19 doświadczeń rozlokowanych w całym kraju i dotyczą ponad 100 odmian. Niestety siedem z doświadczeń zdyskwalifikowano w okresie wegetacji (złe przezimowanie, gradobicie), a dwa doświadczenia – po zbiorze. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9 proc. Badania prowadzono stosując przeciętny poziom agrotechniki, przy ograniczonym stosowaniu fungicydów i regulatorów wzrostu.

W tym sezonie uzyskano najniższy od trzech lat plon wzorca. Ustalony wzorzec (w 2016 r. stanowi go średni plon z 13 wybranych odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDO) plonował w tym roku na poziomie 35,6 dt/ha, wobec 45,0 dt/ha w 2015 r. oraz 52,6dt/ha w 2014 r.

Wśród odmian mieszańcowych najwyższe plony dały takie odmiany jak:

- Kuga – 130 proc. wzorca,
- Alexander (CCA) – 125 proc. wzorca,
- ES Imperio – 124 proc. wzorca,
- Taifun – 123 proc. wzorca,
- Atora– 123 proc. wzorca,
- Mercedes – 123 proc. wzorca,
- Alvaro KWS – 123 proc. wzorca,
- Atenzo (CCA) – 121 proc. wzorca,
- Anderson - 121 proc. wzorca,
- DK Expiro - 121 proc. wzorca,
- DK Extract - 121 proc. wzorca,
- DK Exquisite - 120 proc. wzorca,
- DK Exstorm - 120 proc. wzorca,
- ES Cesario - 120 proc. wzorca,
- DK Expression – 120 proc. wzorca,

Wśród odmian populacyjnych z kolei najwyższej plonowały:

- SY Rokas - 111 proc. wzorca,
- SY Ilona - 110 proc. wzorca,
- Adriana - 109 proc. wzorca,
- Sherlock - 106 proc. wzorca,
- ES Valegro - 106 proc. wzorca,
- Lohana - 105 proc. wzorca,
- Birdy - 103 proc. wzorca,
- Quartz - 103 proc. wzorca,
- Marcelo - 102 proc. wzorca,

×