Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W tym roku najważniejszy plon i zimotrwałość

Autor:

Dodano:

Wobec zbliżających się siewów zbóż ozimych zapytaliśmy uczestników polskiego rynku nasion zbóż o nowe odmiany nasion zbóż ozimych, sytuację cenową na tym rynku, a także preferencje polskich rolników.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Według dyrektora Marka Lutego, w ubiegłym sezonie ceny kształtowały się na poziomie 1600 - 1800 zł/t w zależności od odmian i gatunków.
 
W tegorocznej ofercie są 3 nowe odmiany pszenżyta ozimego.

Rolnicy, zwłaszcza w tym roku, poszukiwać będą odmian o wysokiej zimotrwałości - przede wszystkim w pszenicy.

KWS Zboża

Jak wynika z wypowiedzi Bartosza Rudzkiego marketing menedżera KWS Zboża oferuje materiał siewny swoich odmian tylko za pośrednictwem sieci dystrybucji. W lipcu 2016 r. ceny na materiału siewnego są podobne do cen z poprzedniego roku. Żyto hybrydowe z systemem Pollen plus w zależność od odmiany kosztuję od 210 do 227 zł netto za jednostkę siewną (1 mln nasion). W tym roku trzy odmiany zostały objęte akcją promocyjną: „11 w cenie 10”. Przy zakupie każdych 10 jednostek siewnych promocyjnej do zakupu zostanie dodana dodatkowa jednostka tej samej odmiany.

Orientacyjny poziom ceny materiału siewnego pszenicy ozimej to 1850  zł netto/t, jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego po 1750 zł netto/t.

W 2016 r. na rynku są dwie nowe odmiany żyta, po jednej: pszenicy ozimej ościstej oraz bezostnej oraz dwie odmiany jęczmienia ozimego: wielorzędowy pastewny i dwurzędowy browarny. 

Większe zainteresowanie jest odmianami pszenic ozimych z wyższym parametrem zimotrwałości, co jest wynikiem wystąpienia uszkodzeń mrozowych w czasie ostatniej zimy. W pierwszej połowie lipca 2016 było większe zainteresowanie żytem hybrydowym, które w sezonie 2015/2016 bardzo dobrze przezimowało. 

Najczęstsze są pytania rolników w przypadku: pszenicy ozimej: o wysokości plonu, zimotrwałości, grupę jakościową (najchętniej A) i odporność na wyleganie, żyta hybrydowego: o wysokość plonu, czy posiada system Pollen plus odporność na wyleganie, możliwość wykorzystania na cele paszowe, a jęczmienia ozimego: o wysokość plonu, zimotrwałość, odporność na wyleganie i łatwość omłotu ziarna w przypadku odmian wielorzędowych.

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o

Jak mówi dyrektor Andrzej Kiljański, w tym sezonie można przewidywać większe zainteresowanie zbożami o wysokim stopniu mrozoodporności.

Firma oferuje dwie nowe odmiany pszenic ozimych.

Ceny jeszcze nie zostały opublikowane, będą jednak one porównywalne z 2015 r., może nieco niższe o ok. 50 zł /t, oprócz cen żyta populacyjnego.

Trudno mówić o zainteresowaniu materiałem siewnym obecnie, gdy rolnicy są zbulwersowani niskimi cenami w skupach. Będą oszczędzać na materiale siewnym.

Martwimy się wszyscy o ciągłe opady i „kradzione żniwa”. Są sygnały, że zboże zaczyna porastać i mieć bardzo złą, jakość. Te negatywne zjawiska dotkną także zbóż przeznaczonych na materiał siewny.

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Według dyrektora Piotra Burczyka, jesienią można spodziewać się cen zbóż ozimych niższych niż w 2015 r. Ceny kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego mogą wynieść 1450-1800 zł/t, natomiast ceny żyta populacyjnego 1200-1400 zł/tonę.

Ofercie są dwie nowe odmiany żyta populacyjnego.

Z powodu wymarznięć zainteresowanie materiałem siewnym jęczmienia i pszenicy ozimej może być szczególnie wysokie.

Polscy rolnicy zwracają największą uwagę na zimotrwałość, następnie na plon i odporność na choroby.

Przebieg tegorocznych żniw nie jest korzystny dla produkcji materiału siewnego. Są sygnały o porastaniu pszenżyta i żyta. Zapewne w wielu przypadkach będzie to miało wpływ, na jakość i dostępność materiału siewnego w przyszłym roku.

R.A.G.T. Semences Polska Sp. z o.o.

Zdaniem Krzysztofa Wasewicza menedżera produktu zboża, ceny powinny być niższe niż przed rokiem, choć jeszcze ich nie ustalono ostatecznie. Będzie ona jednak na poziomie cen z zeszłego roku około 1500 zł netto za materiał C1. Powodem jest wysoki koszt produkcji nasion w tym roku. Małe wyrównanie i duży odpad.

W tym roku firma oferuje materiał siewny 3 nowych odmian pszenicy ozimej.
 
Rolnicy jak zwykle powinni zwracać największą uwagę na: plon, jakość, mrozoodporność i zdrowotność.
 
Widać zainteresowanie naszymi głównymi odmianami. Z drugiej strony część upraw nie jest jeszcze zebrana, więc trudno oczekiwać, że ci rolnicy zajmą się wyborem odmian pod nowe zasiewy.

Gorsza jakość zbóż z tegorocznych zbiorów na pewno wpłynie na cenę i dostępność czołowych odmian nasion.

Syngenta Polska Sp. z o.o

Jak mówi Jerzy Grzesik kierownik marketingu odmian zbóż firma sprzedaje bezpośrednio materiał nasienny jęczmienia ozimego.

Rolnicy zwracają uwagę przede wszystkim na: plon, odporność na wyleganie, wczesność, odporność na choroby.

Gorsza, jakość ziarna z tegorocznych zbiorów (w mniejszym stopniu dotyczy to jęczmienia ozimego) może zmniejszyć podaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż. Jednak nie powinno zabraknąć kwalifikowanego materiału siewnego zbóż tej jesieni.

Top Farms Agro

Jak mówi Maciej Biesiada specjalista ds. marketingu w tym sezonie ceny materiału siewnego w zależności od ilości, terminu płatności, dystrybutora, dowozu i opakowania wynoszą dla pszenica ozimej - 1890 – 1990 zł/t, pszenżyta ozimego 1750-1850 zł/t, jęczmienia ozimego 1700-1800 zł/t i żyta ozimego około 110 zł za jednostkę siewną.

To, co charakterystyczne dla obecnego sezonu to ceny  lub prognozy podobne do cen sprzed roku oraz najczęściej preferowanie przez rolników przy wyborze odmiany: wysokości, plonu zimotrwałości i odporności na choroby.

Zła, jakość i mniejsza ilość ziarna z tegorocznych zbiorów może wpłynąć na ilość i jakość materiału siewnego pod zasiewy zbóż ozimych w 2017 r.

 

 

×