Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niewygoda dzika Donalda w Sejmie tylko trochę ukarana

Autor:

Dodano:

Dużo prokuratorskiego oburzenia, zapowiedź „realizacji zasady legalizmu, czyli ścigania każdego czynu zabronionego przez prawo” – wreszcie uniewinnienie oskarżonych od jednego z zarzutów i umorzenie postępowania wobec drugiego. Proces w sprawie przywiezienia w styczniu ubiegłego roku do Sejmu dzika został zakończony, wyrok jest prawomocny.

Przypomnijmy: w styczniu 2015 roku grupa rolników przywiozła do Sejmu dzika w proteście przeciwko spadkowi opłacalności  hodowli trzody chlewnej w związku z ASF. Prokuratura zarzuciła im kłusownictwo.

Więcej: Zagórny terrorystą czy kłusownikiem?

Drugi prokuratorski zarzut sprowadzał się do znęcania się nad zwierzęciem.

Więcej: Marian Zagórny sądzony za znęcanie się nad dzikiem

W sprawie zapadł wyrok, jest już prawomocny. Jak informuje Sąd Okręgowy, z pierwszego zarzutu sąd uniewinnił oskarżonych, zaś co do drugiego umorzył postępowanie na okres jednego roku:

„Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2016 r. (sygn. IIK 681/15) Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia uniewinnił oskarżonych Marcin B., Janusza G. oraz Jakuba M. od popełnienia zarzucanego im czynu z art. 53 ust. 6 ustawy – Prawo łowieckie, mającego polegać na tym, że w nieustalonym miejscu i czasie, nie później niż do 15 stycznia 2015 roku, działając w zamiarze bezpośrednim, wspólnie i w porozumieniu weszli w posiadanie zwierzyny łownej z gatunku dzik, nie mając uprawnień do wykonywania polowania.

W tym samym wyroku Sąd, na podstawie art. 66 § 1 kk w zw. z art. 67 § 1 kk umorzył postępowanie karne wobec w/w oskarżonych na okres próby 1 (jednego) roku, uznając, że oskarżeni dopuścili się popełnienia zarzucanego im występku z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, polegającego na tym, że w dniu 15 stycznia 2015 roku przed budynkiem Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie, działając w zamiarze bezpośrednim wspólnie i w porozumieniu ze sobą i jedną ustaloną osobą, znęcali się nad świniodzikiem w ten sposób, że przetransportowali wskazane zwierzę powodując u niego zbędny stres, zaś pełniąc nad nim tymczasową opiekę utrzymywali zwierzę w niewłaściwych warunkach bytowania poprzez umieszczenie zwierzęcia w klatce uniemożliwiającej mu zachowanie naturalnej pozycji.”

Wyrok stał się prawomocny 4 sierpnia 2016 r.

Jak dodał sąd, postępowanie karne wobec oskarżonego Mariana Z. zostało na mocy postanowienia z dnia 29 marca 2016 r. umorzone wobec śmierci oskarżonego.

Marian Zagórny zmarł 29 lutego.

Więcej: Marian Zagórny nie żyje 

Tak zakończyła się więc sprawa dotycząca ochrony praw zwierząt na terenie Sejmu.

Nie wiadomo natomiast, ile kosztowała ta obrona „zasady legalizmu”. I trudno to obliczyć, także ze względu na niewymierny aspekt całej sprawy.

Problem ASF i spadku opłacalności hodowli świń w związku z tą chorobą dzików wciąż trwa…

 

×