Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ubezpieczenie całego gospodarstwa w jednym pakiecie będzie możliwe?

Autor:

Dodano:

Dopłata do składki ubezpieczeniowej wyniesie 65, a nie 50 proc. składki – to początek zmian zapowiadanych w ubezpieczeniach rolniczych. Niższa o jedną trzecią będzie składka płacona przez rolnika, który zawrze w przyszłym roku umowę na ubezpieczenie w pakiecie. W przyszłości nie jest też wykluczone połączenie w jednym pakiecie ubezpieczenia budynków, upraw i pojazdów.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wiceminister  rolnictwa Jacek Bogucki powiedział, że projekt ustawy to odpowiedź na problemy pojawiające się od lat. Ma na celu usprawnienie systemu przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

- Chodzi o stworzenie sytemu, w którym więcej rolników korzystałoby z systemu ubezpieczeń, a jednocześnie dopłaty z budżetu państwa do tych ubezpieczeń byłyby w wysokości takiej, na jaką pozwala prawo unijne, a więc 65 proc. sfinansowania składki, a jednocześnie dostosowane do możliwości budżetu, bo przecież musimy sobie zdawać sprawę z tego, iż te dopłaty pociągają już w tej chwili dosyć znaczące wydatki z budżetu państwa, a po zmianach te dopłaty miałyby wzrosnąć wielokrotnie - mówił wiceminister.

Dopłaty te miałyby być stosowane, jeśli zawarta byłaby pakietowa umowa od wszystkich określonych w projekcie rodzajów ryzyka, a suma takiego pakietu nie przekraczałaby 9 proc. takiego ubezpieczenia, a w przypadku najsłabszych gleb klasy V i VI stawki mogłyby być podniesione do 12 i 15 proc. Można będzie też zawrzeć umowę na część pakietu – łączna suma stawek też nie może wówczas przekraczać tych powyższych stawek. Rolnicy otrzymają wyższe wsparcie i więcej gospodarstw skorzysta z pakietu, co lepiej zabezpieczy produkcję rolną – zapowiadał wiceminister. Szkodowość w rolnictwie potrafi być wysoka, więc dopłaty pomogą też zakładom ubezpieczeniowym – przewidywał. Jak stwierdził, ustawa już w przyszłym roku zwiększy udział budżetu państwa w systemie ubezpieczeń do 925 mln zł, a więc czterokrotnie.  Zgoda rządu na to zwiększenie wsparcia pokazuje wolę wspierania rolników przez rząd – podkreślił Jacek Bogucki.

Więcej: Od 2017 roku zmiana w ubezpieczeniach

               Za rok pakietowe ubezpieczenie stanie się powszechne

Pytany o przewidywane zainteresowanie rolników zawieraniem takich umów wiceminister Bogucki stwierdził, że zachętą dla rolników będzie obniżenie o jedną trzecią składek i – niestety - pojawiające się straty spowodowane pogodą.

- Żadne państwo nie wypracowało idealnego modelu ubezpieczeń – mówił wiceminister i stwierdził, że ubezpieczenia 100 proc. upraw nie jesteśmy w stanie wprowadzić, planowane jest ubezpieczenie 4,5 mln ha – wobec 2,8 mln ubezpieczonych w tym roku. To pierwszy etap reformy, rząd pracuje nad możliwością utworzenia systemu ubezpieczeń wzajemnych – też z dopłatą budżetową. Zastanawia się również nad poszerzeniem pakietu, aby umożliwić ubezpieczenie na łącznym pakiecie od wszystkich niebezpieczeństw całego gospodarstwa – można połączyć też np. ubezpieczenie pojazdów i budynków. Pierwszy etap zmian ma wejść w tym najbliższym sezonie, pozostałe rozwiązania mają w przyszłości uzupełniać obecne zmiany. Stabilność systemu ubezpieczeniowego rośnie wraz ze zwiększaniem zakresu pakietu – podkreślił wiceminister.

Jacek Bogucki z rezerwą odniósł się do zaproponowanej przez przedstawicieli ubezpieczycieli zmiany polegającej na dopuszczeniu możliwości dopłaty do ubezpieczeń od pojedynczych ryzyk.

- Chcielibyśmy, aby połączyć te środki, które kierowane są w sposób  rozproszony na różnego rodzaju systemy wsparcia, na obsługiwanie tego systemu, na szacowanie szkód – podwójne, bo przecież jeśli dochodzi do szkody, która jest ubezpieczona, to z jednej strony odbywa się szacowanie poprzez zakłady ubezpieczeń, a z drugiej strony te same szkody szacują także komisje powoływane przez wojewodów. Nie jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia państwa jako całości, efektywności wydawania pieniędzy i dlatego tak bardzo dbaliśmy, aby w projekcie pojawiły się zapisy o ubezpieczeniach pakietowych – stwierdził wiceminister.

Jak wyjaśnił wiceminister Jacek Bogucki, projekt ustawy przyjął rząd, takiej jak proponowana teraz przez ubezpieczycieli zmiany i uwolnienia zawieranych umów nie analizowano. Wobec braków w budżecie redukcja dopłat albo wstrzymanie zawierania umów z dopłatami mogłyby się stać koniecznością, co zróżnicowałoby sytuację rolników po wyczerpaniu możliwości budżetu państwa. Obecnie projekt też dopuszcza zawieranie umów w minipakietach i dla pojedynczych ryzyk – po spełnieniu wymogu procentowego stawek.

Przedstawiciele ubezpieczeń stwierdzili, że sumowanie ryzyk doprowadzi zawsze do przekroczenia wskazanych stawek, więc takie umowy nie będą możliwe. Zapowiedzieli dążenie do przedstawienia proponowanej zmiany podczas obrad KRiRW.

Podkomisja przyjęła sprawozdanie, które teraz trafi do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodniczący podkomisji Kazimierz Gołojuch będzie jej sprawozdawcą.

 

×