Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

USA: Prognoza spadku rentowności gospodarstw w 2016 r.

Autor:

Dodano:

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) dochód netto gospodarstw rolnych w 2015 r. wyniósł 80,7 mld dolarów, czyli o 43 proc. więcej niż zakładano.

Jednak w 2016 r. spodziewany jest spadek tego dochodu o 11,5 proc. do 71,5 mld dolarów. Ma to być najgorszy wynik od 2009 r.

Nastąpić ma też spadek przychodów ze sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Najsilniejszy spadek przychodów dotyczyć będzie sprzedaży bydła i produktów zwierzęcych. Wyniesie on 18,7 mld dolarów albo 9,8 proc. do 171,1 mld dolarów. Najbardziej spadną ceny jaj.

Spadek przychodów ze sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego wynieść ma 7,1 mld dolarów albo 3,7 proc. do 182,3 mld dolarów.

W 2016 r. o prawie 25 proc. do 13,5 mld dolarów wzrosnąć ma wsparcie rządowe dla rolnictwa. Przeznaczone one zostaną przede wszystkim na ubezpieczenie ryzyka w rolnictwie, ubezpieczenie od spadku cen oraz margines bezpieczeństwa dla producentów mleka.

 

×