Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Najwyżej plonujące w 2016r. odmiany pszenżyta ozimego

Autor:

Dodano:

Pszenżyto ozime plonowało słabiej niż w zeszłym roku. Zależność tą potwierdzają zarówno producenci rolni jak i badania wykonywane przez COBORU w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian pszenżyta ozimego w 2016 r. Dane te pochodzą one z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych. Plony pszenżyta ozimego okazały się w tym sezonie o tonę niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Plon wzorca w tym roku dla poziomu a1 wyniósł – 74,5 dt/ha, z kolei w roku 2015 – 84,3 dt/ha, a w roku 2014 – 84,1 dt/ha. Dla poziomu a2 (wysoki poziom agrotechniki) plon wzorca kształtował się na poziomie 86,4 dt/ha, w roku 2015 – 96,6 dt/ha, w roku 2014 – 101,6 dt/ha.

Należy tu wspomnieć, że wzorcem dla roku 2016 były takie odmiany jak: Meloman, Fredro, Trefl. W 2015 – Meloman, Tomko, Fredro natomiast w 2014 r.– Tomko, Fredro, Palermo.
Poniżej podajemy listę najwyżej plonujących odmian pszenżyta ozimego według badań PDO:

• na poziomie a1:
- Kasyno - 108 proc. wzorca,
- Trapero - 107 proc. wzorca,
- Meloman - 105 proc. wzorca,
- Panteon - 104 proc. wzorca,
- Pizarro - 103 proc. wzorca,
- Rufus - 102 proc. wzorca,
- Lombardo - 102 proc. wzorca,
- Subito - 101 proc. wzorca,
- Temuco - 101 proc. wzorca,
- Borwo - 101 proc. wzorca,
- Tomko - 100 proc. wzorca,
- Transfer - 100 proc. wzorca,

• na poziomie a2
- Kasyno - 108 proc. wzorca,
- Trapero - 106 proc. wzorca,
- Panteon - 106 proc. wzorca,
- Transfer - 105 proc. wzorca,
- Palermo - 105 proc. wzorca,
- Meloman - 103 proc. wzorca,
- Rufus - 103 proc. wzorca,
- Pizarro - 101 proc. wzorca,
- Borwo - 101 proc. wzorca,
- Rotondo - 101 proc. wzorca,
- Lombardo - 100 proc. wzorca,
- Temuco - 100 proc. wzorca,
- Tomko - 100 proc. wzorca,
- Fredro - 100 proc. wzorca,
- Sekret - 100 proc. wzorca,

 

×