Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Opublikowano rozporządzenia KE dotyczące pomocy dla producentów mleka

Autor:

Dodano:

Producenci oczekują jeszcze na krajowe akty prawne. Czasu jest niewiele, gdyż do 21 września br. do godziny 12.00 producenci, którzy chcą ubiegać się o pomoc muszą złożyć wnioski określające wielkość redukcji produkcji mleka.

W lipcu Komisja Europejska zaproponowała pakiet wsparcia, a 9 września zostały opublikowane dwa rozporządzenia delegowane KE dotyczące pomocy dla producentów mleka w wysokości 500 mln euro. Na ograniczenie produkcji mleka KE przeznaczyła 150 mln euro w skali UE, a na pomoc dostosowawczą 350 mln euro, z czego dla Polski przewidziana jest kwota 22 670 129 euro – poinformował podczas spotkania zorganizowanego przez ARR minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Na spotkaniu w którym uczestniczyli przedstawiciele ARR, spółdzielni mleczarskich, a także producenci mleka, omówiono m.in rozporządzenie delegowane Komisji (UE) z dnia 8 września 2016 r. przyznające pomoc na ograniczenie produkcji mleka.

Przewidywana pomoc wynosi 14 EUR za 100 kg redukcji, jednak prezes ARR poinformował, że jeśli będzie bardzo duże zainteresowanie tym mechanizmem ze strony producentów i pomoc przekroczy przewidziane 150 mln EUR, wprowadzony zostanie wskaźnik redukcji.

Pomoc ma być wypłacana producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego (tzw. okresu referencyjnego).

Wyznaczone okresy dotyczące ograniczenia dostaw mleka: październik - grudzień 2016 r., listopad 2016 r. - styczeń 2017 r., grudzień 2016 r. - luty 2017 r., styczeń - marzec 2017 r.

Z kolei terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka są następujące; dla pierwszego okresu ograniczenia - 21 września 2016 r., dla kolejnych: 12 października 2016 r., 9 listopada 2016 r., 7 grudnia 2016 r.

Powyższe terminy dotyczą wpływu wniosku do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, która jest odpowiedzialna za zadania związane z udzielaniem tej pomocy. Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc, wynosi 1500 kg.

Ustalono też górny poziom, do którego będzie można skorzystać z rekompensat - rolnicy będą mogli starać się o środki pokrywające połowę ich produkcji z okresu referencyjnego (październik-grudzień 2015 r.).

Minister poinformował, że pomoc dostosowawcza będzie wypłacana producentom mleka lub producentom w innych sektorach hodowlanych, którzy zrealizują jedno lub więcej następujących działań:

1. redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji mleka lub niezwiększanie produkcji,
2. rolnictwo w małej skali,
3. stosowanie ekstensywnych metod produkcji,
4. stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu,
5. wdrażanie projektów współpracy,
6. wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję jakości i wartości dodanej,
7. szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.

Rozporządzenia zamieszczamy w załącznikach.

×