Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Możliwe do 400 zł na ha dotknięty klęską

Autor:

Dodano:

Do 400 zł na ha może wynieść stawka pomocy dla poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W tym roku dziesięciokrotnie wyższe są straty spowodowane przez huragan, grad i deszcz nawalny w stosunku do wywołanych przez suszę.

Podczas wczorajszych obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiona została informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu monitoringu zjawiska suszy rolniczej.

Jak poinformował wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, susza wystąpiła w sześciu gatunkach roślin: zboża jare, ozime, krzewy owocowe, rzepak, rzepik, truskawki, rośliny strączkowe. Najbardziej dotknęła zboża jare, najdotkliwiej w województwie kujawsko-pomorskim i część mazowieckiego, pomorskie i zachodnio-pomorskie, Wielkopolska – w 13 województwach łącznie. Zboża ozime ucierpiały w 11 województwach, najwięcej znowu w kujawsko-pomorskim i pomorskim, Wielkopolska. Krzewy owocowe – część mazowieckiego i Wielkopolski. Rzepak i rzepik – 7 województw, znowu kujawsko-pomorskie i  pomorskie. Truskawka – Wielkopolska i część mazowieckiego. Jak mówił wiceminister – przyjmowane są co do tego dane IUNG, który podaje, że generalnie nie można mówić w tym roku o zjawisku suszy, ale o występowaniu tego zjawiska, i to też w określonych okresach, właściwie od 1 lipca nie było suszy.

Posłowie dysponowali szczegółową informacją pisemną na ten temat, mapki dotyczące obszarów uznanych za objęte suszą można znaleźć na stronie internetowej IUNG.

Więcej: Jak monitoruje się suszę?

3 sierpnia Rada Ministrów przyjęła przepisy, pozwalające pomóc rolnikom, których straty w danej uprawie przekroczyły 70 proc. - przypomniał wiceminister, a Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów w MRiRW, zapowiedziała pomoc tym poszkodowanym:

- Z danych, które  mamy przekazane, z zestawień ze wszystkich komisji wojewódzkich szacujących straty wynika, że straty w wyniku suszy zostały przeliczone i oszacowane w 5 495 gospodarstwach rolnych na powierzchni 60619 ha i szacunki strat w złotówkach wynoszą 48 mln zł. Na tym tle należy również pokazać starty, jakie wystąpiły, spowodowane innymi zjawiskami niekorzystnymi w tym roku, w okresie wegetacyjnym roślin, czyli huraganu, gradu i deszczu nawalnego. Z danych komisji wynika, że straty z tytułu huraganu, gradu i deszczu nawalnego wystąpiły w 10174 gospodarstwach rolnych na powierzchni 75,3 ha – i tutaj już straty, szacunki, wynoszą 391 mln 794 tys. zł, tak że dziesięciokrotnie wyższe są straty spowodowane w tym roku przez huragan, grad i deszcz nawalny w stosunku do suszy. Jakie działania są podejmowane i jakie są mechanizmy pomocy dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne – oczywiście oprócz odszkodowań, które są wypłacone. Z danych, które mamy, wstępnych z zakładów ubezpieczeniowych (…) wynika, że w tym roku wypłaconych zostało ok. 600 mln zł odszkodowań na składki, które wynosiły z naszego budżetu 200 mln na dotacje do składek, i drugie tyle… nie drugie tyle, bo my płaciliśmy 65 proc. już w tym roku, czyli ok. 100 mln – 120 mln płacili rolnicy. Tak że tak to wygląda, że w tym roku skutki złego przezimowania i przymrozków wiosennych zostały praktycznie obsłużone przez zakłady ubezpieczeń, dlatego też nie były to tak duże ryzyka, podejmowane przez rolników na własny koszt.

Jak dodała dyrektor, poza odszkodowaniami rolnicy mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji po klęsce (linia kredytowa przeznaczona w tym roku to 1 mld zł z dotacją z budżetu państwa) – te kredyty są dostępne w bankach, rolnicy z nich korzystają. Na wniosek rolnika pomocy może też udzielać KRUS, ANR i wójtowie (w ramach limitu de minimis).

Będzie też pomoc do ha dla rolników, którzy ponieśli straty przekraczające 70 proc.

- W najbliższym czasie, jeśli sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie rozpatrzy wniosek ARiMR, a właściwie wniosek ministra finansów, za zgodą którego możemy do komisji wystosować prośbę o pozytywną opinię zmiany w planie finansowym ARiMR, wtedy  będzie mogła być ogłoszona stawka rekompensaty na 1 hektar, wypłacana przez ARiMR – zapowiedziała Aleksandra Szelągowska. - Mamy przepis prawny w rozporządzeniu, który dopuszcza taką pomoc, jest to pomoc, która została zgłoszona do Komisji Europejskiej, polega to na tym, że jeżeli łącznie po protokołach strat będzie wynikało, że straty są to straty w danej uprawie powyżej 70 proc. i jednocześnie przekraczają 30 proc. straty w dochodach średniorocznych z trzech lat, to wtedy będzie to pomoc zgłoszona i nie będzie obciążała limitu de minimis, a jeżeli się okaże, że jest to pomoc, która dotyczy 70 proc. strat w danej uprawie, ale jednocześnie mniej niż 30 procent strat dochodu w danym gospodarstwie rolnym, licząc średnio w okresie trzech lat, to wtedy będzie w formule de minimis. Taki mamy przepis, który pozwala na udzielanie pomocy. Jeżeli będzie przeprowadzona zmiana planu finansowego, bardzo szybko w tym momencie pan minister ogłosi stawkę dotacji na 1 ha i agencja przystąpi do zbierania wniosków i wypłacania. Wypłaty będą realizowane do końca tego roku, najszybciej, jak to będzie możliwe, zaraz po zebraniu wniosków.

Pieniądze na cel tej pomocy mają być przesunięte w ramach środków przeznaczonych już dla ARiMR, szacuje się, że może to być pomoc w wysokości do 400 zł do ha – uzupełnił tę wypowiedź wiceminister Zbigniew Babalski.

×