Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Plony buraków lepsze niż rok temu

Autor:

Dodano:

Są pierwsze sygnały dotyczące plonowania buraków i zawartości cukru w korzeniach. W porównaniu do roku ubiegłego póki co średnie plony korzeni są wyższe niż w sezonie ubiegłym. Cieszy także, że na tym etapie zawartość cukru w korzeniach jest całkiem przyzwoita.

W tym sezonie kampania cukrownicza w większość cukrowni działających na terenie kraju rozpoczęła się wyjątkowo wcześnie. Niektóre cukrownie ruszyły z przerobem korzeni już 1 września. Oznaczało to dla niektórych plantatorów konieczność przerwania wegetacji buraków cukrowych i przystąpienia do zbioru korzeni jeszcze pod koniec sierpnia.

Jak donosi LIZ, pomimo wcześniejszego terminu rozpoczęcia kampanii niż w roku ubiegłym, w zależności od rejonu plantacyjnego, buraki z dotychczasowych dostaw charakteryzują się średnią zawartością cukru na poziomie 16,5 -17,4 proc. przy plonach mieszczących się w granicach 53-74 t/ha. Jakość przerobowa korzeni jest dobra.

Buraki nadal intensywnie wegetują, odpowiednio zabezpieczone przed silnie rozwijającą się infekcją chwościka, powinny przybierać jeszcze na masie. Oznacza to, że z zbiegiem czasu powinniśmy się spodziewać tylko lepszych wyników, co do plonowania i zawartości cukru w korzeniach. W porównaniu do suchego roku ubiegłego należy spodziewać lepszych wyników zwłaszcza dla plantacji przeznaczonych na późny zbiór.

×