Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

SHiUZ Bydgoszcz uruchamia Centrum Genetyczne w Sztumie

Autor:

Dodano:

11 października 2016 r. rozpoczyna swoją działalności Centrum Genetyczne EBP w Sztumie. To kluczowy element, rozpoczętego w maju 2015 roku Europejskiego Programu Hodowlanego dotyczącego rozwoju genetyki buhajów i krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i strategiczna inwestycja SHiUZ Bydgoszcz i jej francuskiego partnera-spółdzielni hodowców Genes Diffusion – podaje SHiUZ Bydgoszcz.

Centrum Genetyczne powstaje na bazie istniejącego gospodarstwa w Sztumie-Czerninie, które wcześniej pełniło rolę przechowalni buhajów. Inwestycja jest w fazie modernizacji i rozbudowy istniejących budynków, które etapowo są przystosowywane do nowych, ale już niezwykle cennych mieszkańców – killkutygodniowych cieląt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Będzie to również jedyne w Polsce miejsce odchowu jałówek oraz buhajków na potrzeby programu EBP (European Breeding Program).

Trafiające do Centrum Genetycznego zwierzęta pochodzić będą wyłącznie z wiodących ośrodków hodowli bydła i posiadać najwyższe indeksy w wycenie genomowej. Najlepsze z nich staną się matkami i ojcami przyszłych pokoleń krów i buhajów. Odchowane w Centrum EBP jałówki będą miały szanse trafić do obór polskich hodowców, natomiast najlepiej wycenione buhaje znajdą się w ofercie inseminacyjnej SHiUZ Bydgoszcz kierowanej na rynek polski i rynki zagraniczne. 

- Centrum Genetyczne EBP w połączeniu z rewolucyjną, genomową  oceną buhajków i jałóweczek w oparciu o analizę ich DNA, stworzy warunki do przyspieszenia postępu hodowlanego. Jeżeli dodamy do tego możliwość łatwego i wiarygodnego przeliczania osiąganych indeksów w oparciu o bazy zagraniczne oraz pozyskanie (poprzez embriotransfer) najlepszych linii męskich i żeńskich z hodowli światowych, należy spodziewać się znaczącego wzrostu efektywności prac hodowlanych – podaje SHiUZ Bydgoszcz. 

Jednym z założeń projektu EBP jest zapewnienie polskim hodowcom przyszłych pokoleń krów, które podniosą możliwości produkcyjne i zyskowność gospodarstw przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych w remont stada. Może to przyczynić się to do wzrostu konkurencyjności polskich producentów mleka w bardzo trudnej sytuacji, jaka panuje na rynku mleczarskim.

- Rozwój programu EBP oraz tworzone w Sztumie Centrum Genetyczne,  to niewątpliwie szansa na rozwój  i zwiększenie potencjału eksportowego spółki produkującej nasienie buhajów. SHiUZ Bydgoszcz już teraz, jest jedynym wśród polskich spółek inseminacyjnych - eksporterem nasienia buhajów na rynki zachodniej Europy. Dzięki rozwijaniu współpracy międzynarodowej, wdrażanym nowym rozwiązaniom organizacyjnym i bioinżynieryjnym bydgoska spółka ma nadzieję na dalszą ekspansję – podaje SHiUZ Bydgoszcz.

×