Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

LXXXI Zjazd Naukowy PTZ na SGGW

Autor:

Dodano:

Na wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainaugurowano LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Konferencja odbywa się pod hasłem „Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI wieku”.

W dniach 21-23.09.2016r. Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizują  LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Patronem Honorowym przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego i J.M. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Temat Zjazdu "Innowacyjność nauk o zwierzętach w XXI w.” rozwijany jest w czterech referatach plenarnych. Przedstawiają je wybitni naukowcy z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, oraz Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu i Zakładu Wylęgu Drobiu „Malec”. Nauki o zwierzętach to nie tylko obszar działań w ramach polskiej hodowli i produkcji, dostarczającej konsumentom wysokiej jakości żywności, to także sport i rekreacja z udziałem zwierząt, to obcowanie ze zwierzętami towarzyszącymi oraz dzikimi w naturze lub miejscach ich ekspozycji – parkach, rezerwatach, zwierzyńcach, ogrodach zoologicznych. Nauki o zwierzętach to również ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dzikich. W tym obszarze mieszczą się interdyscyplinarne badania służące ochronie zdrowia zwierząt i ludzi. Na szczególną uwagę zasługują innowacyjne eksperymenty z wykorzystaniem nanocząstek i nanomateriałów oraz badania z zakresu rozrodu.

Na zjazd nadesłano referaty i komunikaty naukowe, jest ich ponad 200. Znaczna ich część jest przedstawiana w ramach obrad Sekcji Specjalistycznych. W strukturze PTZ działają Sekcje Chowu i Hodowli Bydła, Trzody Chlewnej, Zwierząt Futerkowych, Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Owiec i Kóz, Koni, Drobiu oraz Praktyki Hodowlanej. W ramach Zjazdu odbywa się też konkursowa Sesja Młodych Naukowców, na której wyniki swoich badań prezentują w języku angielskim lub polskim, młodzi naukowcy z uczelni rolniczych oraz instytutów naukowych.

Zjazd PTZ jest doskonałą okazją do wyróżnienia tych którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką. To z myślą o nich zorganizowano w tym roku XXXIII edycję Konkursu na najlepszą Pracę Magisterską i IX edycję na najlepszą Pracę Doktorską z zakresu nauk zootechnicznych. Z inicjatywy Zarządu Sekcji Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej nowością tegorocznego LXXXI Zjazdu Towarzystwa, jest  przyznanie Nagrody Specjalnej im. Profesora Bronisława Raka - inicjatora konkursu, dla autora najlepszej pracy o walorach praktycznych służących rozwojowi zrównoważonego rolnictwa.  

Jutro tj. 23.09.2016 planowane są wyjazdy specjalistyczne do Zakładów Wylęgu Drobiu "Malec" oraz Stadniny Koni Walewice.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji można znaleźć na stronie internetowej Warszawskiego Koła PTZ: http://kw-ptz.pl/

×