Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KZP-PTCh apeluje o pomoc dla producentów świń ze stref występowania ASF

Autor:

Dodano:

W piśmie wystosowanym do Jacka Boguckiego zarząd KZP-PTCh apeluje o jak najszybsze rozważenie możliwości wypłacenia rolnikom ze stref występowania ASF rekompensat za poniesione straty.

W piśmie wystosowanym do Jacka Boguckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarząd Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, apeluje o spotkanie celem omówienia możliwości pomocy dla producentów świń z regionów zagrożonych występowaniem ASF. Zdaniem przedstawicieli związku rolnicy z Podlasia znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Każdy kolejny dzień oczekiwania na zbyt wyprodukowanych tuczników generuje dla nich wymierne koszty. Restrykcje nałożone przez organy weterynaryjne sprawiły, że znaczna część tuczników przekroczyła wagę ubojową, przez co sprzedana zostanie w cenie znacznie niższej niż obowiązująca aktualnie na rynku.

Wzrost zagęszczenia zwierząt pogarsza warunki ich utrzymania, generuje przy tym większy odsetek upadków. Dużym problemem jest także wzrost zużycia paszy, a co za tym idzie znaczne pogorszenie efektywności produkcji.

Przedstawiciele związku apelują w tej sytuacji o szybkie rozważenie możliwości wypłaty podlaskim rolnikom rekompensat za straty poniesione w wyniku czasowego zablokowania możliwości sprzedaży. Gospodarstwom pozbawionym rządowego wsparcia grozić może bowiem likwidacja.

 

×