Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odchwaszczanie ozimin

Autor:

Dodano:

Liczba zarejestrowanych herbicydów do odchwaszczania zbóż ciągle się zwiększa. Nie oznacza to jednak wzrostu liczby rejestracji nowych substancji czynnych.

Nowe preparaty to najczęściej znane formy użytkowe kryjące się pod dotąd nieznanymi nazwami handlowymi. Tylko częściową nowością są herbicydy dwuskładnikowe, w których znane substancje czynne nie były dotąd zalecane łącznie, a zwłaszcza w formie mieszanin fabrycznych.

Kolejne rejestracje środków bardzo podobnych, a nawet identycznych nie zawsze pokrywają się z zaleceniami ich odpowiedników. Najwięcej różnic dotyczy terminów stosowania. Zapoznanie się z treścią etykiet poszczególnych preparatów i "zsumowanie" wiadomości często pozwala szerzej spojrzeć na zalety i możliwości analizowanych substancji czynnych. Warto wstępnie te informacje przybliżyć.

PENDIMETALINA MŁODOŚĆ MA ZA SOBĄ

W obecnym programie zbożowym nie znajdziemy wprawdzie herbicydów o handlowej nazwie Stomp zawierających pendimetalinę, natomiast napotkamy wiele innych zawierających ją. Bezpośrednio po siewie (BBCH 00) zalecany jest Sharpen 330 EC. Identyczne odpowiedniki Pencot 330 EC i Penfox 330 EC, oraz w innej formie użytkowej Penpol 400 SC, są również zalecane po siewie, ale do momentu skiełkowania zbóż (BBCH 00-09). Z kolei w fazie pierwszego i drugiego liścia (BBCH 11-12) zalecane są środki Golden Pendi 330 EC, Jet-Pendy 330 EC, Pendigan 330 EC oraz Yellow Hammer 330 EC ale tylko łącznie z izoproturonem w formie preparatu Protugan 500 SC. Odpowiednikiem tych mieszanin zbiornikowych jest mieszanina fabryczna - Maraton 375 SC zalecana w tym samym terminie, ale także bezpośrednio po siewie.

Inne "nowe" mieszaniny pendimetaliny to identyczne preparaty Demeter 440 SC i Cayman Pro 440 SC, w których drugim składnikiem jest diflufenikan. Jedyna różnica to termin stosowania. Pierwszy z nich zalecany już bezpośrednio po siewie, drugi dopiero od szpilkowania, natomiast końcowy termin w fazie trzech liści jest wspólny dla obu środków.

Kolejna mieszanina jest rzeczywiście nowym preparatem. To środek Pikona, którego drugim komponentem jest pikolinafen, zupełnie nowa substancja czynna na naszym rynku. Dzięki połączeniu omawianych substancji preparatem można skutecznie zniszczyć takie gatunki dwuliścienne jak bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. W etykiecie miotła zbożowa jest wymieniona jako gatunek średnio wrażliwy. Należy zaznaczyć, że zastosowanie go w górnej zalecanej dawce w warunkach dobrze uwilgotnionej gleby, może spowodować zadowalający efekt.

SULFONYLOMOCZNIKI

To grupa chemiczna przede wszystkim stosowana w okresie wiosennym, ale ma coraz większy udział także w zabiegach jesiennych. Najstarszy sulfonylomocznik to chlorosulfuron od samego początku reprezentowany przez Glean 75 WG. Na jego "tle" rejestrowano generyki i produkty z importu równoległego. Glean 75 WG i jego identyczny odpowiednik Nuher 75 WG są zalecane bezpośrednio po siewie, a następnie od szpilkowania do fazy początku strzelania w źdźbło. Kolejny nowo zarejestrowany środek Chlorosulfuron 75 WG zalecany jest od pierwszego do czwartego liścia. Ostatnio także pojawiła się nowa forma użytkowa chlorosulfuronu - "50 SG", reprezentowana przez herbicydy Arubis, Spoton i Surfer. W tym przypadku zalecany i zarejestrowany termin stosowania to okres od pierwszego liścia do końca wegetacji bez względu na osiągniętą fazę rozwojową. Po głębszej analizie można dojść do wniosku, że chlorosulfuron można stosować dosłownie przez całą jesień.

W ramach mieszanin zalecanych podczas jesieni, oprócz jednej zbiornikowej (Legato Plus 600 SC + Glean 75 WG) doczekaliśmy się kolejnej, tym razem fabrycznej. To Du Pont Glean Strong 54 WG, w którym wykorzystano zakres skuteczności chlorosulfuronu z diflufenikanem. Preparat jest zalecany bezpośrednio po siewie (BBCH 00) oraz nalistnie od pierwszego liścia do końca krzewienia (BBCH 11-29).

Do starszych można zaliczyć dwie formy użytkowe herbicydów Alister, w których sulfonylomoczniki jodosulfuron i mezosulfuron zostały uzupełnione diflufenikanem. Ciągle jeszcze do nowych można zaliczyć Lexus 50 WG (flazasulfuron) zwalczający niektóre gatunki dwuliścienne, a spośród jednoliściennych bardzo dobrze miotłę zbożową i wyczyniec polny.

Specyficzną nowością jest pierwsza rejestracja tribenuronu metylu (Ranga 75 WG) w terminie jesiennym. To słuszna decyzja, ponieważ tribenuron jako jeden z niewielu sulfonylomovczników można stosować z dobrym skutkiem w temperaturze nieco przekraczającej 0oC. Jako jedyny z tej grupy chemicznej zwalcza jednak tylko gatunki dwuliścienne.

NIECO STARSZE MOCZNIKI

To grupa z nielicznymi już przedstawicielami. W zbożach jest reprezentowana jedynie przez chlorotoluron (Dicurex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC, Opal 500 SC, Tolurex 500 SC) oraz izoproturon (Harpun 500 SC, Izoproturon 500 SC, Protugan 500 SC). Obie substancje czynne skutecznie niszczą miotłę zbożową, a każda z nich nieco inną grupę chwastów dwuliściennych. Izoproturon wolniej się przemieszcza w glebie, stąd jest bardzo przydatny do odchwaszczania stanowisk o uproszczonej uprawie (nasiona chwastów w wierzchniej warstwie gleby). Natomiast wspólną ich cechą są duże możliwości mieszania z innymi substancjami czynnymi. Najczęściej wykorzystywanym komponentem dla obu substancji jest diflufenikan. I tym razem podobnie zarówno pojedynczo, jak i w mieszaninach poszczególne preparaty są zalecane w różnych terminach począwszy od doglebowych, a skończywszy na określanych "do końca wegetacji". Zarówno chlorotoluron, jak izoproturon wykazują częściowe działanie doglebowe. Stąd należy pamiętać, że zalecane nalistnie również lepiej działają, jeżeli gleba jest wilgotna.

DOMINUJE DIFLUFENIKAN (DFF)

Informując o jakiejkolwiek substancji czynnej w momencie omawiania mieszanin, prawie zawsze jako komponent występuje diflufenikan. To rzeczywiście aktualnie bardzo popularna substancja czynna. Jako pojedynczy herbicyd jest polecany w 15 formach handlowych. Wszystkie preparaty są produkowane w formulacji "500 SC". Zalecane są w trzech terminach, w czterech dawkach mieszczących się w przedziale od 200 do 375 g/ha.

Jest komponentem omówionych substancji czynnych oraz kilku innych. Przykład to mieszaniny z flufenacetem. Do znanych preparatów, jak Komandos 560 SC, Komplet 560 SC i Expert 600 SC, dołączył kolejny - Herold 600 SC. Flufenacetem jest składnikiem także kilku preparatów trójskładnikowych, jak np. Alister, Trinity 590 SC, z chlorotoluronem i pendimetalną. Natomiast w preparatach Bizon, Buffalo, Legion i Viper występuje obok mniej wykorzystywanego podczas jesieni florasulamu i mniej znanego penoksulamu.

Jaka jest rola tak licznie proponowanego diflufenikanu? Przede wszystkim niszczy skutecznie fiołki, które wschodząc masowo, równocześnie ze zbożami stają się dla nich bardzo konkurencyjne. Drugi aspekt to skuteczność w stosunku do miotły zbożowej. W etykietach rzeczywiście panuje bałagan. Gatunek ten często nie jest wymieniany, a jeżeli jest, to jako wrażliwy przy najwyższej dawce, ale także jako średnio wrażliwy, a nawet odporny. Nasuwa się pytanie, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce? Na stanowiskach silnie zachwaszczonych miotłą nie ma sensu ryzykować, natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że diflufenikan jako partner z innymi związkami miotłobójczymi jest wspaniałym komponentem.

KILKA INNYCH MOŻLIWOŚCI

Oczywiście asortyment herbicydów zbożowych jest zdecydowanie większy. Nie można pominąć środka Racer 250 EC (fluorochloridon), który jest jedynym herbicydem zalecanym tylko doglebowo. W nieco późniejszym terminie (do trzeciego liścia) można stosować Boxer 800 EC (prosulfokarb), a jeszcze nieco później jego odpowiednik Tajpan 800 EC. Od szpilkowania także do trzeciego liści zalecany jest jedyny w swoim rodzaju Expert Met 56 WG (flufenacet + metrybuzyna). Od drugiego liścia do końca krzewienia można stosować Herbaflex (beflubutamid + izoproturon).

Jedną z nowości jest mieszanina florasulamu i pinoksadenu oferowana w formie preparatów Axial One 50 EC, Axial Komplet. Do tej pory pinoksaden (Axial, Fraxial) był zalecany tylko jako pojedyncza substancja czynna i jedynie do zwalczania chwastów jednoliściennych. Odwrotnością są syntetyczne auksyny (2,4-D, MCPA, dikamba) służące do zwalczania tylko chwastów dwuliściennych.

Można określić, że program jesiennego zwalczania chwastów charakteryzują dwie podstawowe cechy. Pierwsza to przystosowanie prawie wszystkich kombinacji herbicydowych do równoczesnego zwalczania miotły zboczowej oraz gatunków dwuliściennych. Wyjątek to syntetyczne auksyny, tribenuron metylu (dwuliścienne) oraz pojedynczo stosowany pinoksaden (jednoliścienne). Druga cecha to zawirowanie z terminami stosowania. Ponad 70 herbicydów, opartych zaledwie na 21 substancjach czynnych, zalecanych jest aż w 29 terminach. Być może jest to lekka przesada, różnice bywają bowiem minimalne, czasami nakładają się, czasami wręcz przeplatają, ale zdarza się także, że zaskakują swoją rozpiętością - i by zabiegi wykonać w sposób optymalny, warto się z tym wszystkim zapoznać!

 

Artykuł ukazał się w numerze 10/2016 miesięcznika "Farmer"

×