Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ponad 1,3 mln osób może skorzystać z nowej edycji pomocy żywnościowej

Autor:

Dodano:

Ponad 1,3 mln osób może skorzystać z nowej edycji współfinansowanego przez UE programu żywnościowego. Potrzebujący dostaną paczki o łącznej wartości 300 mln zł. Program poszerza zasięg i ma być mniej zbiurokratyzowany - deklaruje minister pracy Elżbieta Rafalska.

O szczegółach i zmianach wprowadzonych w nowej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) rozmawiano w środę na konferencji w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualna edycja programu (Podprogram 2016) rozpoczęła się w sierpniu i potrwa do czerwca 2017 r. Skorzystać mogą z niego wszystkie osoby, rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji, których dochód nie przekracza: 951 zł w przypadku osoby samotnej i 771 zł w rodzinie.

Osoby chcące skorzystać z pomocy mogą zgłaszać się do swoich Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) lub organizacji partnerskich Programu. Jeśli OPS zakwalifikuje osobę lub rodzinę do pomocy, wówczas do końca czerwca 2017 r. będzie ona uprawniona do otrzymywania paczek żywnościowych, których łączna, roczna wartość na osobę lub rodzinę wynosi ok 230 zł. W paczkach są min.: makarony, ryże, sery, mleko, przetwory z warzyw, owoców, konserwy mięsne, olej, cukier. Potrzebujący mogą też skorzystać z posiłków, przygotowywanych np. w jadłodajniach Caritas Polska.

Minister Rafalska podkreśliła na konferencji, że POPŻ to ważne "narzędzie na dotarcie z pomocą do Polaków", a celem resortu jako instytucji zarządzającej programem jest "udostępnienie go na poziomie każdej gminy". Minister wyliczyła, że w aktualnej edycji pomoc miałaby trafić do ponad 1 mln 300 tys. osób w Polsce, a łączna wartość żywności w Podprogramie 2016 to 300 mln zł.

- Początkowo 38 proc. gmin nie brało udziału w tym programie, mam nadzieję, że ta dystrybucja znacząco się poprawi i pokazujemy już, że w kolejnym roku będzie brało udział ponad 88 proc. polskich gmin - powiedziała Rafalska.

Poszerzenie zasięgu programu to realizacja jednej z uwag i zaleceń, jakie zgłaszano do niego w latach ubiegłych. Mówiła o tym m.in. obecna na konferencji, Wallis Goelen, dyrektor wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji Dyrekcji Generalnej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego Komisji Europejskiej. Jak podkreśliła, program żywnościowy jest jednym z najbardziej widocznych i bezpośrednich przejawów realizacji europejskich wartości solidarności i sprawiedliwości społecznej, ale jednocześnie nie docierał dotąd do jednej trzeciej polskich gmin.

Goelen wskazała, że należy podejmować wysiłki, by na mapie Polski nie było już tych "białych plam". Według jej szacunków poszerzenie sieci dystrybucji pomogłoby objąć programem kolejnych 400 tys. osób.

Wśród zmian wprowadzonych w nowej edycji programu minister Rafalska wskazała także: ograniczenie biurokracji, wprowadzenie zaliczek dla organizacji partnerskich, ograniczenie wymagań dotyczących minimalnych standardów czy wprowadzenie jasnej definicji paczki żywnościowej.

Ważnym ułatwieniem ma być wprowadzenie skierowań dla beneficjentów akcji na cały czas trwania Podprogramu 2016. W poprzedniej edycji uprawnienia do korzystania z pomocy wydawano na różne okresy - trzy, sześć miesięcy w zależności od praktyki danego OPS-u.

Poszerzenie dystrybucji pomocy zagwarantować ma m.in. powrót do programu Caritas Polska. Zastępca dyrektora Caritasu, ks. Marek Dec powiedział, że z doświadczeń jego organizacji wynika iż, program żywnościowy to pomoc "potrzebna i oczekiwania". - Ta pomoc jest bardzo konkretna - bo jest to żywność, którą można spożyć w formie nieprzetworzonej, można ją wykorzystać w jadłodajniach. I bardzo istotne jest to, że nasze placówki np. świetlice dla dzieci mogą uczyć jak przygotować z tej żywności posiłek - wskazał.

Ks. Dec wyjaśnił, że najważniejszym warunkiem skorzystania z pomocy jest wyrażenie takiej chęci. "Można skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej, bądź udać się do placówek Caritas czy innych, które uczestniczą w programie i tam pracownicy pomogą wypełnić oświadczenie o dochodach, które ta organizacja przekaże już do gminy" - powiedział ks. Dec.

Jak dodał, po zakwalifikowaniu do programu "minimum co trzy miesiące taka osoba otrzyma paczkę".

Rozprowadzaniem żywności i wspieraniem akcji towarzyszących zajmują się: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Do akcji towarzyszących programowi należą m.in. warsztaty uczące jak nie marnować żywności czy uczące przygotowywania posiłków.

Od początku realizacji programu w 2014 r. pomoc otrzymało już ponad 3,5 mln osób - wydano ponad 16 mln paczek i ponad 2 mln posiłków. Wartość całego programu to ponad 2 mld zł. Zakupem żywności do programu zajmuje się Agencja Rynku Rolnego.

×