Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmieniają się maksymalne sumy ubezpieczenia

Autor:

Dodano:

Niektóre maksymalne sumy ubezpieczenia w 2017 roku rosną, inne spadają w porównaniu z 2016 rokiem.

Na podstawie ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich minister rolnictwa do końca listopada każdego roku określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny.

Zgodnie z przedstawionym właśnie projektem rozporządzenia, maksymalna suma ubezpieczenia ma w 2017 r. wynosić (dla porównania w nawiasie stawki z 2016 i z 2015 roku):

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla 1 sztuki zwierząt mają w przyszłym roku wynosić:

Jak podano w uzasadnieniu, maksymalne sumy ubezpieczenia stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych oraz plonu albo wynikają z przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

Natomiast zmiany wysokości maksymalnych sumy ubezpieczenia w porównaniu z 2016 rokiem „wynikają ze zmiany cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, a w przypadku drzew i krzewów owocowych ze wzrostu wartości nasadzeń (…)” – podano.

W projekcie budżetu na 2017 rok na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 918 603 tys. zł, cztery i pół razy więcej, niż na ten rok.

Więcej:  Od 2017 roku zmiana w ubezpieczeniach

Całość rozporządzenia wraz z wyliczeniem proponowanych sum ubezpieczenia w załączniku.

W ubiegłym roku maksymalne sumy ubezpieczenia znacznie wzrosły. Pisaliśmy wówczas: „Budżet państwa nie dopłaci więcej do ubezpieczeń, można się zatem spodziewać, że ubezpieczyciele mogą albo korzystać z maksymalnych sum ubezpieczeń i zawierać mniej umów, albo nie windować zbytnio maksymalnych sum i zawrzeć więcej umów - wszystko, aby zmieścić się w umówionych limitach dopłat do składek ubezpieczeń upraw i zwierząt.”

Więcej: Rosną maksymalne sumy ubezpieczeniowe na 2016 r. 

Rolnicy sygnalizują, że już zabrakło pieniędzy na dopłaty do składek. Czekamy na informacje od ministerstwa i ubezpieczycieli.

×