Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE: Prognoza plonów najważniejszych roślin uprawnych w UE

Autor:

Dodano:

Zespół monitoringu upraw MARS przedstawił comiesięczną prognozę plonowania najważniejszych roślin uprawnych w UE.

Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,84 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,30 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,26 t/ha, wobec 4,57 t/ha w 2015 r., czyli o 6,9 proc. mniej i 4,0 proc. mniej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,62 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,90 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,72 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,27 t/ha wobec 4,13 t/ha w 2015 r., czyli o 3,4 proc. więcej i 4,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,48 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony powinny rzędu 7,36 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Rumunii – 2,48 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,51 t/ha wobec 3,30 t/ha w 2015 r., czyli o 6,3 proc. więcej i 0,5 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,20 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,42 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,94 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,57 t/ha, wobec 3,52 t/ha w 2015 r., czyli o 1,3 proc. więcej i o 0,3 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,18 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 12,15 t/ha oczekiwane są w Holandii, a najniższe – 3,20 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony mają wynieść 6,65 t/ha, wobec 4,71 t/ha w 2015 r., czyli o 41,2 proc. więcej i o 8,0 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 6,82 t/ha.

Kukurydza na zielonkę

Największe średnie plony rzędu 51,20 t/ha oczekiwane są we Włoszech, a najniższe – 20,22 t/ha w Bułgarii. W Polsce średnie plony mają wynieść 46,88 t/ha, wobec 35,70 t/ha w 2015 r. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 41,59 t/ha.

Rzepak

Najwyższe średnie plony – 4,00 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,49 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 2,75 t/ha, wobec 2,85 t/ha w 2015 r., czyli o 3,4 proc. mniej i 1,6 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,20 t/ha.

Buraki cukrowe

Najwyższe średnie plony 97,88 t/ha spodziewane są w Hiszpanii, najniższe 37,97 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 53,45 t/ha wobec 52,00 t/ha  w 2015 r., czyli o 2,6 proc. więcej i 1,3 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 73,82 t/ha.

Ziemniaki

Najwyższe średnie plony 43,99 t/ha spodziewane są w Niemczech, najniższe 14,31 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 22,55 t/ha wobec 21,70 t/ha  w 2015 r., czyli o 3,9 proc. więcej i 1,3 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 32,35 t/ha.

 

×