Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nagroda „Najlepszy Przykład Otwartej Innowacji 2016” dla dr. Krzysztofa Pawlaka z UR w Krakowie

Autor:

Dodano:

Dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, pracownik Zakładu Weterynarii Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytutu Nauk Weterynaryjnych UR w Krakowie, otrzymał nagrodę – „Najlepszy Przykład Otwartej Innowacji 2016” za prezentację pt. „Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe”.

20. października, w 10. rocznicę powołania Klastra Life Science Kraków odbyła się
6. konferencja Life Science Open Space w Centrum Kongresowym ICE Kraków, na której
dr hab. inż. Krzysztof Pawlak, pracownik Zakładu Weterynarii Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt, Instytutu Nauk Weterynaryjnych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego za prezentację pt.: „Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe” otrzymał Nagrodę za „Najlepszy Przykład Otwartej Innowacji 2016.”

Zwycięska w kategorii „Najlepszy Przykład Otwartej Innowacji 2016” prezentacja pt.: „Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe” dr. inż. Krzysztofa Pawlaka zaprezentowana została w sesji Środowisko – prowadzonej przez dr. hab. inż. Roberta Witkowicza, pracownika Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Laureat przedstawił naturalne i wytworzone przez człowieka źródła pola magnetycznego i eklektycznego – np. wyładowania atmosferyczne, sieci elektromagnetyczne, nadajniki radiowo-telewizyjne, czy tak ostatnio powszechne nadajniki telefonii komórkowej. Naukowiec zwrócił uwagę na ich wszechobecność w środowisku i przyczynianie do powstawania tzw. smogu elektromagnetycznego.

Dr hab. inż. Krzysztof Pawlak bada wpływ smogu elektromagnetycznego na organizmy żywe. Do tej pory naukowiec przeprowadził badania nad zarodkami jaja kurzego, a wyniki jego badań wskazują, że pole elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na stężenie tyroksyny, trójjodotyroniny i kortykosteronu, a także glikenu i tłuszczu w wątrobie zarodków kurzych.

Prezentacja miała charakter współpracy – dr hab. inż. Krzysztof Pawlak w dalszych badaniach chciałby zbadać wpływ pola elektromagnetycznego na procesy zapamiętywania i objawy lęku u zwierząt. Badania te naukowiec chciałby przeprowadzić na szczurach, stąd swoją ofertę kieruje do instytucji na terenie, której wraz z zespołem mógłby przeprowadzić doświadczenia behawioralne dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na te zwierzęta. 

×