Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ukraina zintensyfikowała import żyta

Autor:

Dodano:

Według  służby prognozowania i analiz dla rolnictwa (APK), we wrześniu Ukraina zintensyfikowała ponownie import żyta.

Import we wrześniu wyniósł 4500 ton żyta, z czego 90 proc. pochodziło z Białorusi.

W lipcu i sierpniu ukraiński import żyta wyniósł prawie 380 ton, a pochodziło ono z krajów UE.

Import żyta od marca do czerwca br. wynosił od 2200 do 5300 t miesięcznie, a w przeważającej części zboże to pochodziło z Białorusi.

Od lutego trwa także import mąki żytniej w ilości 2200 do 5700 t, pochodzącej przed wszystkim z Białorusi.

Ukraińskie zbiory żyta w 2016 r. wyniosły 380 tys. ton i były dwukrotnie niższe niż w 2012 r. i trzykrotnie niższe w 2009 r.

×