Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rzepak najdroższy od 15 miesięcy

Autor:

Dodano:

Rekordowa światowa produkcja oleistych, głównie za sprawą soi, nie przeszkadza wzrostom cen rzepaku na giełdzie w Paryżu, którego notowania powoli zmierzają w kierunku 400 euro/t.

Bardzo różnorodnie przebiegały notowania zbóż i oleistych na światowych giełdach w ostatnim miesiącu (16 września - 14 października). Wyraźnie wzrosły ceny rzepaku, pszenicy po obu stronach Atlantyku i kukurydzy w Chicago. Spadki cen objęły kukurydzę na Matif i soję. Na rynku krajowym przeważały spadki cen, w tym sucha kukurydza w trakcie trwających zbiorów potaniała bardzo mocno.

Niewątpliwie liderem rynku w ostatnim miesiącu był rzepak, który na Matif podrożał o 4,3 proc. do 388,5 euro/t (1669 zł/t) i wyznaczył najwyższą cenę od 22 lipca 2015 r. Po pokonaniu ważnych oporów w rejonie 380-385 euro/t cena zmierza w kierunku 400 euro/t. W Polsce (sonda Farmera) średnia cena rzepaku w skupie spadła o 0,3 proc. do 1634 zł/t.

Pszenica na Matif po wzroście o 3,0 proc. kosztowała 163,50 euro/t i osiągnęła najwyższą cenę od połowy sierpnia br. W przeliczeniu na złotówki, po raz pierwszy od 3 mies. kosztuje ponad 700 zł/t. W Polsce średnia cena pszenicy w skupie (wg sondy "Farmera") jest o ok. 110 zł/t niższa.

Słabiej na mocny wzrost amerykańskiej kukurydzy (o 5,1 proc.) zareagowały notowania w Paryżu. Cena kukurydzy nieznacznie spadła poniżej 160 euro/t. Jednak jej cena w przeliczeniu na złotówki jest wysoka i wynosi 685 zł/t. W Polsce (sonda "Farmera") średnia cena w skupie kształtuje się na poziomie niższym o 170 zł/t, co jest kuriozalne, szczególnie, że jest również o ok. 30 zł/t tańsza od kukurydzy amerykańskiej - co jest sytuacją wręcz niespotykaną - i powinno dać do myślenia podczas trwających ż niw (tabele na str. 40.)!

ZBOŻA

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w raporcie opublikowanym 29 września br. utrzymała (w stosunku do raportu z 25 sierpnia br.) prognozę globalnej produkcji zbóż w sezonie 2016/17 na rekordowych historycznie poziomie 2069 mln t. Zapasy końcowe mają wynieść 492 mln t (bez zmian wobec sierpniowego raportu). W poprzednim w sezonie światowe zbiory zbóż wyniosły 2002 mln t (korekta w górę o 2 mln t), a zapasy 472 mln t (korekta w górę o 3 mln t).

Światowe zbiory pszenicy prognozowane są w obecnym sezonie na poziomie o 4 mln t wyższym niż przed miesiącem i mają wynieść rekordowe 747 mln t (przypomnę, że jeszcze w raporcie z 1 kwietnia br. prognozowano jedynie 713 mln t, a w poprzednim sezonie 2015/16 zebrano również rekordowe 736 mln t). Spadek produkcji w stosunku do poprzedniego raportu oczekiwany jest - tradycyjnie w ostatnich miesiącach - w Unii Europejskiej ze 145,2 mln t, do 143,6 mln t (przed rokiem zbiory wynios-ły 159,8 mln t), natomiast wzrost - w Kazachstanie z 14,5 mln t, do 16,0 mln t i w Chinach ze 126,0 mln t, do 128,0 mln t. Światowe zapasy końcowe przewidywane są na poziomie 231 mln t (wzrost o 2 mln t w stosunku do poprzedniego raportu i o 13 mln t wobec szacowanych zapasów na koniec sezonu 2015/16).

Prognozę globalnej produkcji kukurydzy IGC w ostatnim raporcie obniżyła o 3 mln t, do nadal rekordowych 1027 mln t (w sezonie 2015/16 - 970mln t i 1018 mln w 2014/15). Zapasy końcowe w 2016/17 powinny wynieść 216 mln t (spadek o 2 mln t wobec poprzedniego raportu i o 8 mln więcej niż w sezonie 2015/16). Zmniejszono po raz kolejny przewidywaną produkcję w UE z 61,6 mln t, do 59,5 mln t (58,2 mln t w poprzednim sezonie i rekordowe 76,2 mln t w sezonie 2014/15). Zredukowano także szacunki zbiorów w Chinach z 219,0 mln t, do 217,0 mln t.

Europejska Federacja Handlowców Zbożowych (Coceral) ocenia tegoroczne zbiory zbóż w Unii Europejskiej na 293,4 mln t wobec 310,8 mln t w poprzednim sezonie. Wśród znaczących producentów zbóż największy spadek produkcji wystąpił we Francji - aż o 23 proc., do 54,5 mln t. W Niemczech zebrano 45,6 mln t (o 6,6 proc. mniej niż przed rokiem) i w Wielkiej Brytanii 22,3 mln t (o 9,2 proc. mniej). Mniejsze zbiory były także na Łotwie, Litwie, w Estonii, Danii, Szwecji, Finlandii, Czechach, Słowacji, Belgii, Portugalii, Holandii i Irlandii.

Według Coceral, więcej zbóż w stosunku do poprzedniego sezonu zebrano w Polsce - 28,3 mln t (wzrost o 3,4 proc.), w Hiszpanii - 22,6 mln t (wzrost o 21,3 proc.), w Rumunii - 19,9 mln t (wzrost o 5,8 proc.), a także w Grecji, Bułgarii, Włoszech, Chorwacji i na Węgrzech.

W raporcie z 12 października USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) prognozuje globalną produkcję zbóż na poziomie 2059,23 mln t (2064,59 mln t przed miesiącem - w sezonie poprzednim produkcja zbóż wyniosła 1982,81 mln t). Zapasy końcowe prognozowane są w wysokości 497,63 mln t (502,38 mln t w poprzednim raporcie i 486,02 mln t w 2015/16).

Światowa produkcja pszenicy prognozowana jest na rekordowym poziomie 744,44 mln t (744,85 mln t przed miesiącem oraz 735,02 mln t w również rekordowym sezonie 2015/16). Wzrost oczekiwanych zbiorów dotyczy Australii - o 0,8 mln t, do 28,3 mln t, Kanady o 1,0 mln t, do 31,5 mln t i Brazylii o 0,34 mln t, do 6,34 mln t. Niższe zbiory prognozowane są (tradycyjnie już) w Unii Europejskiej - o 2,05 mln t, do 143,22 mln t i w USA o 0,3 mln t, do 62,86 mln t. Światowe zapasy końcowe mają wynieść rekordowe 248,37 mln t (252,82 mln t prognozowane przed miesiącem i 239,66 mln t również rekordowe w 2015/16).

Zmniejszono minimalnie prognozę światowej produkcji kukurydzy z 1026,61 mln t, do 1025,69 mln t (959,14 mln t w sezonie 2015/16), a zapasy końcowe mają spaść z 219,46 mln t (szacowane przed miesiącem), do 216,81 mln t. Mniejsze zbiory mają być w USA - o 0,90 mln t, do 382,48 mln t. i w UE-28 - o 0,87 mln t, do 60,28 mln t, i w Kanadzie - o 0,35 mln t, do 12,0 mln t. Natomiast wyższe w Brazylii - o 1,0 mln t do 83,5 mln t.

OLEISTE

W raporcie z końca września br. IGC podniosła szacunki światowej produkcji soi w sezonie 2016/17 do rekordowych 329 mln t (325 mln t prognozowane w poprzednim raporcie). Prognozę zapasów końcowych zmniejszono o 3 mln t, do 29 mln t. Największy wzrost szacunków zbioru dotyczy USA - ze 109,0 mln t przed miesiącem do 113,0 mln t obecnie.

Według wrześniowej prognozy USDA światowa produkcja oleistych w sezonie 2016/17 wyniesie 548,10 mln t (544,47 mln t w poprzednim raporcie i 520,42 mln t w sezonie 2015/16). Zapasy końcowe mają wynieść 88,13 mln t (82,81 mln t prognozowane w lipcu i 86,95 mln t w 2015/16).

W sezonie 2016/17 USDA prognozuje światowe zbiory soi w rekordowej wysokości 333,22 mln t (330,43 mln t w raporcie poprzednim), natomiast zapasy końcowe mają wzrosnąć do 77,36 mln t (72,17 mln t prognozowane przed miesiącem). Ponownie podniesiono szacunki zbiorów soi w USA - z rekordowych 114,33 mln t (przed miesiącem) do 116,18 mln t i w Brazylii ze 101 mln t do 102 mln t.

Produkcja rzepaku na świecie w sezonie 2016/17 ma wynieść 67,61 mln t (66,86 mln t w prognozie sprzed miesiąca i o 2,00 mln mniej niż w 2015/16). W Unii Europejskiej zbiory mają wynieść 20,0 mln t, zgodnie z tym, co przewidywano przed miesiącem (22,2 mln t w poprzednim sezonie). Mniejsze zbiory powinny być także w Rosji - o 0,05 mln t, do 0,95 mln. Większa produkcja spodziewana jest w Kanadzie - o 0,5 mln t, do 18,5 mln t.

Oil World (OL) prognozuje zbiory rzepaku w UE-28 na poziomie 20,1 mln t wobec 20,5 mln t w sierpniu (o 10 proc. mniej niż w sezonie poprzednim). Rzepaku mniej zebrano w Niemczech - o 6,5 proc., do 4,6 mln t, we Francji - o 12 proc., do 4,7 mln t, w Wielkiej Brytanii - o 26 proc., do 1,9 mln t i w Polsce - o 30,6 proc., do 2,15 mln t.

Pszenica. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy spadkowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) wzrostowy. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy. W ostatnich czterech tygodniach doszło do zmiany trendu krótkoterminowego spadkowego na wzrostowy na giełdzie w Paryżu i Chicago.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy. W Paryżu trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. W ostatnim miesiącu na amerykańskiej kukurydzy doszło do zmiany trendu krótkoterminowego na wzrostowy.

Oleiste: Rzepak - trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Soja - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Canola - trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. W ostatnim miesiącu na canoli doszło do zmiany trendu krótkoterminowego na wzrostowy.

Artykuł opublikowany został w wydaniu 11/2016 miesięcznika Farmer

×