Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wysoki plon ziemniaków skrobiowych, ponadprzeciętna zawartość skrobi

Autor:

Dodano:

COBORU podało wstępne wyniki plonowania odmian ziemniaków skrobiowych w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniaki w tym roku plonowały wyjątkowo dobrze, dodatkowo odznaczały się wysoką zawartością skrobi.

Informacja opublikowana przez COBORU zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 25 października 2016 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, zarejestrowanych w latach 2014-2016, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych.W zestawieniu ziemniaki zostały podzielone pod względem wczesności odmian. Wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO w poszczególnej grupie wczesności. Wyniki podano w plonie ogólnym oraz plonie skrobii. Które odmiany wypadły najlepiej w tych badaniach? Podajemy poniżej.

Ziemniak – odmiany skrobiowe średniowczesne (wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO).

Plon bulw:
Wzorzec w 2016 r.: 481dt/ha (w 2015r.: 335dt/ha, 2014r.: 391dt/ha, w 2013r.: 402 dt/ha)
W 2016 r. najwyżej plonowały: Pasat 112 proc. wzorca, Zuzanna 110 proc. wzorca, Jubilat 106 proc. wzorca,
Odmiany o najwyższej zawartość skrobi: Boryna 22,8 proc., Kaszub 22,2 proc., Jubilat 21,8 proc.
Plon skrobi:
Wzorzec w 2016 r. : 102,2dt/ha (w 2015r.: 68,55dt/ha, 2014 r.: 75,5dt/ha, w 2013r. 80,1dt/ha)
W 2016 r. najwyższy plon skrobi uzyskano z odmian: Jubilat 109 proc. wzorca, Pasat 108 proc. wzorca, Zuzanna 107 proc. wzorca

Ziemniak– odmiany skrobiowe średniopóźne i późne (wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO).

Plon bulw:
Wzorzec w 2016 r. : 504 dt/ha (w 2015r.: 363dt/ha, 2014 r.: 460dt/ha, w 2013r. 484dt/ha)
W 2016 r. najwyżej plonowały: Kuras 107 proc. wzorca, Inwestor 101 proc. wzorca, Pasja Pomorska 101 proc. wzorca,
Odmiany o najwyższej zawartość skrobi: Hinga 22,4 proc., Inwestor 21,7 proc., Kuras 20,9 proc.
Plon skrobi:

Wzorzec w 2016 r. : 107,5dt/ha (w 2015r.: 72,4dt/ha, 2014 r.: 86,7dt/ha, w 2013r. 95,8dt/ha)
W 2016 r. najwyższy plon skrobi uzyskano z odmian: Kuras 105 proc. wzorca, Inwestor 103 proc. wzorca, Pasja Pomorska 97 proc. wzorca

 

×